คลังสมองจีนชี้ : ภาวะหนี้สินจีนไม่เกิดวิกฤตในระยะสั้น แต่ต้องปฏิรูประบบการเงิน

23 Aug 2013

ศูนย์การวิจัยการพัฒนาภายใต้สังกัดคณะรัฐมนตรีจีน ซึ่งเป็นคลังสมองเบอร์หนึ่งของจีน ได้เผยรายงานระบุว่า ตั้งแต่สิ้นปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มูลค่าหนี้สินของรัฐบาลจีนเท่ากับ 11.3 ล้านล้านหยวน โดยอัตราสินทรัพย์และหนี้สินในภาคสาธารณะของจีนอยู่ในระดับกลางตามมาตรฐานสากล ดังนั้น คงยังไม่เกิดวิกฤตหนี้สินในระยะสั้น แต่รายงานเตือนว่า ตามที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ช่องว่างระหว่างรายได้และรายจ่ายขยายกว้างมากขึ้น ซึ่งจะทำให้อัตราหนี้สินของสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น

รายงานของศูนย์การวิจัยการพัฒนาจีนชี้ว่า หากคำนวณบนพื้นฐานตัวเลขในปัจจุบัน หนี้สินของรัฐบาลจีนครองสัดส่วนร้อยละ 26 ของ GDP จีนภายในปี 2563

ในปี 2554 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติจีนได้ดำเนินการตรวจหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นในทั่วประเทศจีน พบว่า ยอดมูลค่าหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นต่าง ๆ ของจีนมีทั้งสิ้น 10.7 ล้านล้านหยวน หลังจากนั้น จีนก็ไม่ได้ดำเนินการตรวจหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีจีนสั่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติจีนเริ่มดำเนินการตรวจอีกรอบหนึ่งในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความกังวลต่อหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

นาย Yu Yongding อดีตสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายด้านการเงินของธนาคารกลางจีน ได้แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาหนี้สินของจีนยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เนื่องจากจีนมีเงินฝากออมทรัพย์ที่จำนวนมากและทรัพย์สินของรัฐที่มหาศาล โดยคาดว่ามีมูลค่าทั้งสิ้น 100 ล้านล้านหยวน แต่ในขณะเดียวกัน ผู้กำหนดนโยบายควรให้ความสำคัญในปัญหาหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะว่ารัฐบาลกลางอาจไม่รู้ว่ามีหนี้สินจริงเท่าไหร่ และรัฐบาลท้องถิ่นมีความสามารถชำระหนี้สินได้จริงหรือไม่

สำหรับปัญหาหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่น ศูนย์การวิจัยการพัฒนาของจีนได้แนะนำมาตรการแก้ไขปัญหา 4 ประการ ได้แก่ ขยายโอกาสการพัฒนา เร่งดำเนินการปฏิรูประบบการเงิน ควบคุมการใช้จ่ายในภาคสาธารณะ และก่อตั้งกลไกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ปัญหาหนี้สินอาจเกิดขึ้น

สำหรับประเด็นการปฏิรูประบบการเงิน รายงานของศูนย์การวิจัยการพัฒนาของจีนแนะนำให้รัฐบาลกลางดำเนินขยายการปฏิรูปภาษี VAT ไปธุรกิจทุกสาขา รวมทั้งปรับเปลี่ยนการแบ่งภาษี VAT ระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง โดยเพิ่มส่วนแบ่งของรัฐบาลท้องถิ่นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน