ขุดบ่อ ล่อปลา!! กว่างซีอุดหนุน 3 ล้านหยวนต่อราย ดันวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์

11 Jan 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงสนับสนุนวิสาหกิจระดมทุนโดยตรงผ่านการเข้าตลาดหลักทรัพย์ พร้อมมอบเงินรางวัลสนับสนุนสูงสุด 3 ล้านหยวน

ภายใต้ ข้อคิดเห็นว่าด้วยการเร่งสนับสนุนวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรมการคลังเป็นหน่วยงานหลัก การให้เงินสนับสนุนจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

             1 ล้านหยวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปบริษัท โดยจะต้องมีการลงนามกับทางการในสัญญาขอรับคำชี้แนะช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าตลาดหลักทรัพย์กับหน่วยงานตัวกลาง (Sponsor) และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์เขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Securities Regulatory Bureau, 广西证监局)

             ไม่เกิน 1 ล้านหยวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวิสาหกิจยื่นเอกสารการขอเข้าตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติ

             ไม่เกิน 1 ล้านหยวน เมื่อวิสาหกิจเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกในทุกกระดาน (ทั้งกระดานหลัก กระดาน SME และกระดาน Growth Enterprise Market: GEM) ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ

             5 แสนหยวน สำหรับวิสาหกิจที่ดำเนินการรีไฟแนนซ์ในประเทศมากกว่า 100 ล้านหยวน

             3 ล้านหยวน สำหรับวิสาหกิจที่มีการควบรวมกิจการ (Reverse Merger) เพื่อระดมทุนในประเทศ มูลค่ามากกว่า 100 ล้านหยวน และมีการย้ายสถานที่จดทะเบียนมายังกว่างซี

             3 ล้านหยวน สำหรับวิสาหกิจที่เข้าตลาดหลักทรัพย์นอกจีนแผ่นดินใหญ่

         –            
3 ล้านหยวน สำหรับวิสาหกิจที่ระดมทุนบนกระดานหลักหรือกระดาน GEM ในตลาดหลักทรัพย์นอกจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านรูปแบบการควบรวมกิจการ (Reverse Merger)  หรือดำเนินการการควบรวมกิจการผ่านตลาดรองตราสารทุน (Over the Counter Market) และย้ายสู่กระดานหลักหรือกระดาษ GEM ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านหยวน และโอนถ่ายสู่กว่างซี

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้เงินรางวัลสำหรับเทศบาลท้องถิ่น (ทั้งในระดับเมือง และอำเภอ) ที่สามารถบ่มเพาะวิสาหกิจในพื้นที่กำกับดูแลของตนเองจนสามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยทางการกว่างซีพร้อมจ่าย 5 แสนหยวน

ยังไม่รวมถึงบริษัทตัวกลาง บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชี บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย และบริษัทประเมินสินทรัพย์ ที่ให้บริการวิสาหกิจจนกระทั่งสามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ ทางการกว่างซีก็พร้อมมอบเงินรางวัล (จ่ายครั้งเดียว) 1 แสนหยวนเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ประกาศข้อคิดเห็นฯ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว กำหนดระยะเวลา(ชั่วคราว) 3 ปี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน