กว่างซีให้เงินล่อใจสถาบันการเงินเข้ามาลงทุนเปิดสำนักงานใหญ่

10 Jan 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซีเดลี่: กว่างซีให้เงินอุดหนุนสูงสุด 10 ล้านหยวน ล่อใจสถาบันการเงินให้เข้ามาลงทุนเปิดสำนักงานใหญ่ หวังดึงดูดให้เงินทุนไหลเข้าและเสริมศักยภาพฮับการเงินสู่อาเซียน

เงินอุดหนุนที่จะมอบให้มีจำนวนตั้งแต่ 1 10 ล้านหยวน ซึ่งจะมอบให้สถาบันการเงินแตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากประเภทของสถาบันการเงิน รูปแบบการจัดตั้งและเงินทุนจดทะเบียน

สถาบันการเงินที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวต้องเข้ามาลงทุนก่อตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาในเขตฯ กว่างซีจ้วงและเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

– สถาบันการเงินประเภทธนาคารที่เข้ามาก่อตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านหยวน จะได้รับเงินอุดหนุน 10 ล้านหยวน

– สถาบันการเงินที่ประกอบกิจการด้านธนาคารเข้ามาก่อตั้งสำนักงานสาขาใหม่ในเขตอำเภอชนบท และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะได้รับเงินอุดหนุน 300,000 หยวน

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคการเงินสนับสนุนอุตสาหกรรม 3 เกษตร ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ทางการยังเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกัน บริษัทบริหารสินทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปล่อยสินเชื่อแก่อุตสาหกรรมข้างต้นเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มการเงินและบริษัทสินเชื่อรายย่อยมีสิทธิได้รับเงินรางวัลพิเศษดังกล่าวด้วย

ด้านการสนับสนุนสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในเขตอำเภอนั้น ทางการจะให้เงินอุดหนุนแก่ธนาคารที่มียอดปล่อยสินเชื่อเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น รวมถึงมอบเงินชดเชยความเสี่ยงให้กับสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจรายย่อยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลกว่างซียังวางแผนพัฒนาสถาบันประกันความเสี่ยงให้มีศักยภาพ ส่งเสริมกลุ่มเงินทุนเอกชนให้เข้าสู่ระบบประกันความเสี่ยงทางการเงิน โดยอาศัยนโยบายพิเศษด้านภาษีและเงินอุดหนุนเป็นตัวดึงดูด

ด้านการส่งเสริมภาคธุรกิจให้เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ทางการจะใช้มาตรการส่งเสริมแบบขั้นบันได ซึ่งธุรกิจที่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ทุกกระดาน (ทั้งกระดานหลัก กระดาน SME และกระดาน Growth Enterprise Market: GEM) เป็นครั้งแรกจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางการ 1 ล้านหยวน

ส่วนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินที่ผลักดันและให้บริการธุรกิจเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์สำเร็จก็จะได้รับเงินรางวัลพิเศษจากทางการด้วยเช่นเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน