Q3/56 ตลาดแรงงานกว่างซีส่งสัญญาณฟื้นตัว สาขาอุตสาหกรรมประเภทส่งเสริมต้องการจ้างงานเพิ่ม

24 Oct 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : อัตราการว่างงานในกว่างซีมีแนวโน้มลดลง ผลพวงจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลให้ความต้องการจ้างงานในตลาดแรงงานกว่างซีกลับเข้าสู่ภาวะฟื้นตัว

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเขตฯ กว่างซีจ้วง (广西人才市场) สังกัดกรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Human Resources and Social Security Department, 广西人力资源和社会保障厅) ได้นำเสนอรายงานวิเคราะห์ตลาดแรงงานประจำไตรมาส 3 ปี 56

ตามรายงาน พบว่า ช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ มีบริษัทที่มาลงทะเบียนจัดหางาน จำนวน 11,151 ราย (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.88) มีความต้องการจ้างงาน 132,436 ตำแหน่ง ขณะที่มีผู้ต้องการหางาน จำนวน 169,002 คน (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.40) คิดเป็นสัดส่วน 1:1.28

นอกจากนี้ พบว่า ความต้องการจ้างงานใน 31 สาขาจากทั้งหมด 46 สาขาอาชีพมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะสาขาการขาย การตลาด ก่อสร้าง บริหารการผลิต ขายปลีก และธุรการทั่วไป

สาขาการเงินการธนาคาร เป็นหนึ่งในสาขาที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 34.25) เหตุผลหลักมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์รายใหม่ผุดขึ้นจำนวนมาก กอปรกับชาวจีนเริ่มหันมาลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินมากขึ้น

สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมมูลค่าแสนล้านหยวน (อุตสาหกรรมประเภทส่งเสริม) ของกว่างซี

จากข้อมูล พบว่า สาขาดังกล่าวมีจำนวนผู้ต้องการจ้างงาน 432 ราย (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 126.18) มีความต้องการจ้างงาน 4,969 ตำแหน่ง (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 109.84) อัตราการแข่งขันลดลงจาก 1 : 2.22 เหลือ 1 : 1.35 (YoY)

สาขาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อีกหนึ่งสาขาอุตสาหกรรมประเภทส่งเสริมของกว่างซี พบว่า จำนวนผู้ต้องการจ้างงาานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.16 อัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1 : 1.42 (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1 : 1.11)

สาขาบริหารงานบุคคล บัญชีการเงิน และธุรการทั่วไป เป็นสาขาที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากความต้องการจ้างงานมีแนวโน้มลดลง อัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1 : 5 , 1 : 3.29 และ 1 : 3.95 ตามลำดับ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน