Q3/2557 มนุษย์เงินเดือนในกว่างซี ‘เฮ’ รายได้เฉลี่ยปรับขึ้นถ้วนหน้า

10 Nov 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ (ปี 57) พนักงานลูกจ้างในกว่างซีได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะในนครหนานหนิง สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางในสังคม และช่องว่างรายได้ที่ขยับเข้าใกล้มณฑลทางภาคตะวันออกมากขึ้น

ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลกว่างซี (Guangxi Personnel Exchange Service Center, 广西人才交流服务中心) ได้เปิดเผยรายงานผลสำรวจอัตราเงินเดือนพนักงานลูกจ้างในเขตฯ กว่างซีจ้วง พบข้อสังเกตดังนี้

หนึ่ง พนักงานลูกจ้างในกว่างซีแนวโน้มได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่ 3 ปีนี้ เงินเดือนที่ได้รับมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19 (YoY) ช่วยให้อัตราเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สอง สาขาอาชีพที่ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาบริหารจัดการ (7,594 หยวน) สาขาพันธบัตรและการเงิน (5,220 หยวน) สาขาการผลิตไฟฟ้าและเหมืองแร่ (4,762 หยวน) สาขาไอทีคอมพิวเตอร์ (4,545 หยวน) และสาขาวิศวกรรมก่อสร้าง (4,453 หยวน)

ไตรมาสที่ 3 เงินเดือนของพนักงานใน สาขาไอทีคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างสูงและสามารถกลับเข้ามาอยู่ในอันดับตาราง 5 สาขาอาชีพที่ได้เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดได้อีกครั้ง (หลังห่างหายไปนานกว่าหนึ่งปี) โดยเฉพาะในนครหนานหนิงมีอัตราเติบโตสูงถึงร้อยละ 27.31

สาม สาขาอาชีพที่ได้รับเงินเดือน 5 อันดับรั้งท้าย ได้แก่ สาขารักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน (2,178 หยวน) สาขาอาหารเครื่องดื่มและบันเทิง (2,447 หยวน) สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ (2,499 หยวน) สาขาอุตสาหกรรมเบาและงานศิลปะหัตถกรรม  (2,569 หยวน) และสาขาเสื้อผ้าเครื่องหนัง (2,583 หยวน)

ไตรมาสที่ 3 เงินเดือนของพนักงานในสาขางานธุรการ (2,695 หยวน) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสามารถหลุดออกจากอันดับตาราง 5 สาขาอาชีพที่ได้เงินเดือนเฉลี่ยน้อยที่สุด (อยู่ในอันดับตารางทำเงินต่ำสุดนานเกือบสองปี)

สี่ ในสาขาอาชีพเดียวกัน พนักงานที่ทำงานอยู่ใน นครหนานหนิง ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุดมาโดยตลอด

อาทิ ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าฝ่าย (สาขาบริหารจัดการ) ได้รับเงินเดือนสูงทิ้งห่างตำแหน่งเดียวกันในเมืองชั้นรองอื่นๆ อยู่ค่อนข้างมาก โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนสูงถึงร้อยละ 32.24 และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 20.6

ตำแหน่ง CEO และผู้จัดการใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 2.4 แสนหยวนต่อปี (เฉลี่ยเดือนละ 20,000 หยวน) ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยเกิน 5 แสนหยวนต่อปี อยู่ราวร้อยละ 10 (เฉลี่ยเดือนละ 41,666 หยวน)

ขณะที่ ช่องว่างรายได้เฉลี่ยในบางสาขาอาชีพของเมืองหลิ่วโจว และเมืองกุ้ยหลิน (ซึ่งมีระดับความเจริญทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับนครหนานหนิง) เริ่มขยับเข้าใกล้นครหนานหนิงมากขึ้น เช่น ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปในสาขาทรัพยากรบุคคล สาขาธุรการ และสาขาสถิติการคลัง

ห้า นักวิเคราะห์ชี้ถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานในกว่างซีมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น อาทิ

(1) ระดับความเจริญทางเศรษฐกิจและอัตราค่าครองชีพที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการดำรงชีวิตปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

(2) การประกาศ เกณฑ์อ้างอิงการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานลูกจ้างในเขตฯ กว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกว่างซี

(3) ผู้ผลิตปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการ จากปัจจัยต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการสังคม

และ (4) การลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการจ้างงงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรในระดับบริหารจัดการทั่วไปและระดับสูง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน