โอกาสของเเรงงานไทย เมื่อฮ่องกงกำลังจะเริ่มประสบกับปัญหาขาดเเคลนประชากรวัยทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า

17 Dec 2013

โอกาสของแรงงานไทย เมื่อฮ่องกงกำลังจะเริ่มประสบกับ

ปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้ารัฐบาลฮ่องกงจำเป็นต้องเร่งวางแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้สูงวัยชาวฮ่องกงที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ ฮ่องกงจะต้องแบกรับภาระการเพิ่มจำนวนของประชากรผู้สูงอายุของฮ่องกงในอีก 5 ปีข้างหน้านี้ โดยคาดว่า จำนวนประชากรฮ่องกงที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งในสาม หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ได้จัดทำการวิเคราะห์จากการประมาณการล่าสุดของกรมสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติของฮ่องกงว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในเขต Tuen Mun เขต Tai Po และเขต Shatin เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 34 – 41 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มสูงขึ้นเพียงร้อยละ 20 ในเขตอื่น ๆ ของฮ่องกง

นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะมีอายุย่างเข้า 60 หรือ 65 ปี ภายในปี 2562 โดยหนังสือพิมพ์ South China Morning Post พยายามสอบถามข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติของฮ่องกง แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถให้รายละเอียดดังกล่าวได้ นาย Alfred Chan Cheung-ming ประธานคณะกรรมาธิการผู้สูงอายุ กล่าวให้ความเห็นว่า รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลและวางแผนล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อที่จะต้องทราบว่า เขตใดในฮ่องกงมีความต้องการบ้านพักคนชราและสถานดูแลคนชราระหว่างวันเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อการวางแผนที่ดีในอนาคต              

นอกเหนือไปจากการเตรียมการด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของฮ่องกงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ฮ่องกงยังต้องการแรงงานต่างชาติจำนวนถึง 200,000 คน ตัวเลขดังกล่าวมาจากหน่วยงาน HKGolden50 ซึ่งก่อตั้งโดย นาย Franklin Lam Fan-keung อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกง โดยหน่วยงาน HKGolden50  ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับนโยบายประชากร โดยมีจุดสำคัญอยู่ที่การเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนแรงงานให้พอเพียงในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยแรงงานต่างชาติจำนวน 200,000 คน จะสามารถทดแทนจำนวนคนท้องถิ่นฮ่องกงที่กำลังจะเกษียณอายุได้อย่างสมดุล

นอกจากนี้ หน่วยงาน HKGolden50 ยังได้เสนอให้นำรูปแบบการนำเข้าแรงงานต่างชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีของมาเก๊าและสิงคโปร์มาปรับใช้กับฮ่องกง โดยเสนอให้ฮ่องกงเริ่มจากการนำเข้าแรงงานต่างชาติจำนวน 3,000 คน ในปี 2557 และนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น 4,000 คนในปี 2558 และ 5,000 คนในปี 2559 หากไม่มีการนำเข้าแรงงานต่างชาติในลักษณะดังกล่าว หน่วยงาน HKGolden50 คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของฮ่องกงจะลดลงประมาณร้อยละ 13 ในช่วงเวลาเดียวกับที่จำนวนแรงงานของฮ่องกงจะเกษียณอายุในอีก 15 ปี ข้างหน้า ทั้งนี้ หน่วยงานด้าน Think-tank ในฮ่องกงยังได้เรียกร้องให้มีการขยายบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพโดยการนำเข้าพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นด้วย

แหล่งข้อมูล:

1.     "Satellite towns face struggle to cope with elderly populations" South China Morning Post     (12/11/13)

http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1353993/satellite-towns-face-struggle-cope-elderly-populations

2.     "200,000 foreigners wanted for the new workforce" The Standard newspaper (13/11/13) http://www.thestandard.com.hk/news_detail.asp?pp_cat=11&art_id=139520&sid=40873441&con_type=1&d_str=20131113&isSearch=1&sear_year=2013

 

*************************************

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน