แรงงานทักษะวิชาชีพกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดกว่างซี

4 Nov 2016

สถานการณ์การหางานในเมืองเศรษฐกิจสำคัญของกว่างซีมีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะแรงงานภาคธุรกิจบริการ (อาหารเครื่องดื่ม ค้าปลีกค้าส่ง) และแรงงานทักษะวิชาชีพในภาคการผลิต

(19 ต.ค. 2559) สำนักงานจัดหางานเขตฯ กว่างซีจ้วง(Guangxi Employment Bureau,广西就业局) ได้วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 14 เมืองของกว่างซีในไตรมาสที่ 3/2559

ข้อมูลระบุว่า ไตรมาสที่ 3 มีตำแหน่งงานว่าง 260,188 ตำแหน่ง(ลดลง 20.77%) ขณะที่ จำนวนผู้หางานทำมีทั้งหมด 206,908 คน(ลดลง 23.94%) เทียบอัตราส่วนเท่ากับ 1 ต่อ 1.26 กล่าวคือ ผู้หางานทุกๆ 100 คนเลือกตำแหน่งงานว่าง 126 ตำแหน่ง

ข้อมูลยังระบุว่า การหางานในเมืองเศรษฐกิจสำคัญของมณฑลมีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะนครหนานหนิงมีอัตราการแข่งขันสูงที่สุดในมณฑล (อัตราส่วน 0.77) ตามมาด้วยเมืองกุ้ยหลิน (อัตราส่วน 1.05) และเมืองหลิ่วโจว (อัตราส่วน 1.05) ต่างกับเมืองเป๋ยไห่ (Beihai City,北海市) และเมืองเฮ่อโจว (Hezhou City,贺州市) ที่ขาดแคลนบุคลากร และต้องการบุคลากรด่วน(อัตราส่วน 3.38 และ 2.70 ตามลำดับ)ในส่วนของผู้จ้างงาน พบว่า นายจ้างให้ความสำคัญกับทักษะฝีมือแรงงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะทักษะฝีมือระดับกลาง-สูง จากข้อมูลพบว่า 84.70
% ของนายจ้างมีการกำหนดคุณสมบัติด้านทักษะฝีมือเฉพาะด้านของผู้สมัครงานไว้ด้วย

ด้านตำแหน่งงาน พบว่า ตลาดมีความต้องการ พนักงานขายประกันมากที่สุด รองลงมา คือ พนักงานควบคุมเครื่องจักร และพนักงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 


ตำแหน่งงาน "สุดหิน" ของผู้สมัคร

ตำแหน่งงาน "เนื้อหอม" ของตลาด

พนักงานสต็อกสินค้า

พนักงานบริการในภัตตาคาร

งานธุระการทั่วไป

พนักงานเสิร์ฟในโรงแรม

พนักงานทำความสะอาด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป

พนักงานบริการอื่นๆ ในร้านอาหาร

พนักงานขับรถ

พนักงานขายสินค้า

บีไอซี เห็นว่า การพัฒนาสังคมความเป็นเมือง (Urbanization) เพื่อพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านอื่น โดยเฉพาะภาคการค้าการลงทุน ส่งผลให้นครหนานหนิง เมืองเอกของมณฑลมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้ประชากรจากต่างเมืองต่างมณฑลเดินทางเข้าแสวงหาโอกาสในเมืองแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาดแรงงานมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะแรงงานภาคธุรกิจบริการและการผลิต (อาหารเครื่องดื่ม ค้าปลีกค้าส่ง และแรงงานทักษะวิชาชีพ) อีกทั้ง การเติบโตอย่างรวดเร็วของนครหนานหนิงยังส่งผลให้เกิดปัญหาอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นตามมาด้วย

 

ลิงค์ข่าว

ไตรมาส 2/2559 นายจ้างกว่างซีจ่ายหนักจ้างลูกจ้าง (17 ส.ค. 2559)

เงินเดือนเฉลี่ยของชาวกว่างซี พุ่งพรวดทะลุสองหมื่นบาทเป็นครั้งแรก (23 พ.ค. 2559)

Q1/2559 ตลาดแรงงานกว่างซีฟื้นตัว (09 พ.ค. 2559)

แรงงาน,ทักษะวิชาชีพ,ตลาดกว่างซี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน