เมืองเซี่ยเหมินถูกคัดเลือกเป็น “เมืองที่มีศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของจีน” ประจำปี 2566

12 Jan 2024

เมืองเซี่ยเหมินถูกคัดเลือกเป็น “เมืองที่มีศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของจีน” ติดต่อกัน 3 ปีตั้งแต่ปี 2564 โดยปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเมืองเซี่ยเหมินมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ได้แก่

(1) การดึงดูดบุคลากรทั้งต่างชาติและในประเทศ เมืองเซี่ยเหมินมีนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม เปิดกว้างให้กับผู้ที่มีทักษะผู้ประกอบการทั้งต่างชาติและ ในจีน ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินมีการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถระดับปริญญาเอกดีเด่น 34 คนจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก ผู้ที่มีทักษะต่างชาติมากกว่า 56,000 คน และนักศึกษาต่างชาติ 35,200 คน และได้พัฒนากลายเป็นเมืองที่มีศักยภาพการดึงดูดบุคลากรต่างชาติสูงเป็นอันดับที่ 11 ของจีน

(2) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี เมืองเซี่ยเหมินมีระเบียบและกฎหมาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงให้ทำงานในเมือง และมีสวัสดิการที่ดีสำหรับ  ผู้มีทักษะความสามารถสูง อาทิ เงินอุดหนุนด้านค่าครองชีพ การตรวจสุขภาพ การเข้าโรงเรียนของลูก และการยื่นขอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

(3) รากฐานความแข็งแกร่งด้านคุณภาพการศึกษา เมืองเซี่ยเหมินมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และมีระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ดี มีหลักสูตรการเรียนให้เลือกหลากหลาย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย และมหาวิทยาลัยฝูโจว และรัฐบาลเซี่ยเหมินให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชั้นนำ กับสถาบันการวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8622.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน