“ฮ่องกง” ไต่อันดับเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก

10 Apr 2014The Economist Intelligence Unit (EIU) ประจำปี 2556 ได้จัดอันดับให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงเป็นลำดับที่ 13 ของโลก โดยไต่ขึ้นมา 1 อันดับ จากเดิมในปี 2555 ที่ฮ่องกงได้รับการจัดอันดับค่าครองชีพสูงเป็นลำดับที่ 14 โดยการเเข็งค่าของสกุลเงินและเเรงกดดันจากค่าเงินเฟ้อถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น เกณฑ์การพิจารณาลำดับการเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงของโลก 

ผลการสำรวจที่ได้ มาจากการสำรวจราคาที่คิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐของสินค้าและบริการต่าง ๆ 160 รายการ ใน 40 เมืองทั่วโลก ที่จัดทำขึ้น 2 คร้ังต่อปี ซึ่งสินค้าและบริการเหล่านั้นรวมถึง อาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ของใช้ในห้องน้ำ โรงเรียนเอกชน สถานบันเทิง เสื้อผ้า การให้ความช่วยเหลือภายในประเทศ การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค ยกเว้นราคาที่อยู่อาศัยและค่าเช่าบ้าน โดยจุดประสงค์ของการสำรวจ คือ การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาทำงานและอาศัยอยู่ในเมืองนั้น ๆ โดยใช้เมืองนิวยอร์คเป็นฐานในการคิดคำนวณที่ดัชนีเท่ากับ 100 


การเปลี่ยนเเปลงของลำดับค่าครองชีพของเมืองเเสดงให้เห็นถึงอะไร? 

การไต่ลำดับของการเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงเเสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนเเปลงอัตราเงินเฟ้อภายในของเมืองนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนเเปลงของลำดับสูงขึ้นเพียงอันดับเดียวของฮ่องกงนั้น เเสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่คงที่ของค่าครองชีพของฮ่องกง ซึ่ง นาย เอ็ดเวิร์ด เบลล์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ EIU ได้กล่าวเเสดงความเห็นถึงเรื่องดังกล่าวนี้ว่า หากมองในมุมมองของต้นทุน อาทิ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเมืองศูนย์กกลางทางการเงินของโลกสองเเห่ง ได้เเก่ ฮ่องกงและสิงคโปร์ เเล้ว จะเห็นได้ว่า สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก เนื่องด้วยต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่พุ่งสูงขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง เชื่อเพลิงและค่าเงินที่เเข็งค่าขึ้น ดังน้ัน ความเเตกต่างของค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างฮ่องกงและสิงคโปร์ที่ขยายกว้างขึ้นนี้ อาจกลายเป็นข้อได้เปรียบของฮ่องกงในการดึงดูดความสนใจจากบริษัทข้ามชาติให้โยกย้ายพนักงานมาทำงานในฮ่องกงเเทน เพราะค่าใช้จ่ายในฮ่องกงถูกกว่า

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน