รายงานชี้ ปี 2557 จีนมีเศรษฐีเกิน 14 ล้านคน

25 Apr 2014

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557 หนังสือปกขาวว่าด้วยชนชั้นกลางผู้มั่งคั่งชี้ว่า ปลายปี 2556 ชนชั้นกลาง ผู้มั่งคั่งของจีนมี 11.97 ล้านคน โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2557 จำนวนคนกลุ่มนี้จะขยายตัวเป็น 14 ล้านคน ปัจจุบัน ชนชั้นกลางผู้มั่งคั่งส่วนใหญ่จะอยู่ในธุรกิจสาขาการเงิน การค้าและการผลิต

รายงานให้คำนิยามว่าชนชั้นกลางผู้มั่งคั่ง (Mass Affluence) หมายถึงชนชั้นกลางที่มีสินทรัพย์ส่วนบุคคลที่สามารถเอาไปลงทุนได้จำนวน 6 แสน – 6 ล้านหยวน ซึ่งเท่ากับ 1 แสน – 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยสินทรัพย์ส่วนบุคคลที่สามารถเอาไปลงทุนได้ครอบคลุมถึงสินทรัพย์หมุนเวียน (อาทิ เงินสด เงินฝาก ใบหุ้น กองทุน พันธบัตร) และอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2556 สินทรัพย์ส่วนบุคคลที่สามารถเอาไปลงทุนได้ของชาวจีนมีทั้งสิ้น 94.1 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 13.3

ขณะเดียวกัน สินทรัพย์ที่สามารถเอาไปลงทุนได้ของชนชั้นกลางผู้มั่งคั่งเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2556 ได้ครองสัดส่วนร้อยละ 16.6 ของสินทรัพย์ส่วนบุคคลที่สามารถเอาไปลงทุนได้ทั้งสิ้นของจีน นอกจากนี้ รายงานยังชี้ว่า ผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งของธนาคาร อสังหาริมทรัพย์และใบหุ้นยังคงเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุน 3 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มชนชั้นกลางผู้มั่งคั่งของจีน ขณะเดียวกัน ผลสำรวจชี้ว่า ร้อยละ 41.7 ของผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มชนชั้นกลางผู้มั่งคั่งมีการลงทุนทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่นิตยสาร Forbes เตือนว่า ตัวเลขของผลสำรวจนี้มีบางส่วนได้รับอิทธิพลจากตัวอย่างสุ่ม

ในด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 95.6 ของผู้ให้สัมภาษณ์มีบ้านของตัวเอง โดยร้อยละ 15.5 มีบ้านอย่างน้อย 3 หลัง นอกจากนี้ ในด้านความนิยมด้านความเสี่ยงของการลงทุน ร้อยละ 90.4 ของผู้ให้สัมภาษณ์เลือกการลงทุนประเภทที่มี “ระดับความเสี่ยงปานกลาง กำไรปานกลาง” และส่วนใหญ่จะนิยมเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนระยะสั้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน