ผู้เชี่ยวชาญจีนชี้ จีนสามารถรักษาการปันผลทางประชากรโดยการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้อง

27 Sep 2013

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 สมาคมนักข่าวแห่งประเทศจีนได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “จากการปันผลทางประกรเปลี่ยนเป็นการปันผลทางนโยบาย สู่การพัฒนาเศรษฐกิจจีนที่ยั่งยืนในอนาคต” โดยมีนายช่าย ฝ่าง ผู้อำนวยการการ ฝ่ายวิจัยประชากรและแรงงาน สถาบันวิจัยสังคมวิทยาศาสตร์จีน เป็นผู้บรรยาย ในงานดังกล่าวมีตัวแทนจากสถานทูตประเทศต่างๆ และสื่อสารมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนขอคัดเลือกประเด็นสำคัญนำเสนอให้ทุกท่านดังนี้

การปันผลทางประชากร (Demographic Dividend) เป็นเครื่องจักรสำคัญในการรักษาเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในตลอดช่วงเวลาทีผ่านมา แต่หลังจากจำนวนประชากรวัยแรงงาน (ประชากรอายุ 15-59 ปี) พุ่งแตะเพดานสูงสุดในปี 2553 ก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งสัญญาว่า โอกาสการได้ประโยชน์จากการปันผลทางประชากรของจีนกำลังจะลดลง ในการนี้ นายช่าย ฝ่าง ได้ให้ความเห็นว่า จีนสามารถรับผลประโยชน์จาก “การปันผลทางนโยบาย”แทน โดยการปฏิรูปวงการสำคัญ เช่น จะปฏิรูประบบทะเบียนบ้านและนโยบายการควบคุมการกำเนิด เป็นต้น เพื่อรับมือกับสภาวะการถดถอยของการปันผลทางประชากร

การปันผลทางประชากร หมายถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยประเทศจะมีสัดส่วนของกลุ่มที่ทำงานมากกว่าสัดส่วนประชากรที่ต้องพึ่งพิง และกลุ่มทำงานมีแรงงานที่เพียงพอ เป็นปรากฏการณ์ทางโครงสร้างประชากรที่เป็นผลดีต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน จำนวนประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง จากจำนวนที่สูงสุดในปี 2553 ขณะที่สัดส่วนประชากรที่ต้องพึ่งพิงวัยแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ประชากรอายุ 15 – 59 ปีลดลง 3.45 ล้านคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า หลังจากปี 2553 บทบาทการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากการปันผลทางประชากรลดลงอย่างมาก

เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการปันผลทางประชากรที่จะลดลง นายช่าย ฝ่างให้ความเห็นว่า จีนสามารถรับมือกับการปันผลทางนโยบาย โดยการปฏิรูประบบเศรษฐกิจในวงการสำคัญ ซึ่งการปันผลทางนโยบายข้างต้นนี้ นอกจากจะลดผลกระทบในเชิงลบจากการลดลงของการปันผลทางประชากรแล้ว ยังสามารถเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้พัฒนาไปอย่างสมดุลและยั่งยืน

นายช่าย ฝ่างกล่าวว่า การปฏิรูปในระบบทะเบียนบ้านและผลักดันความเป็นเมืองรูปแบบใหม่จะสามารถช่วยจีนรับมือกับการปันผลทางนโยบายและสามารถเห็นผลได้ทันที โดยการปฏิรูปข้างต้นนี้จะช่วยแรงงานจากชนบทได้รับทะเบียนบ้านประจำเมืองที่ทำงานอยู่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้แรงงานชนบทมีสิทธิ์รับบริหารสาธารณะที่เท่าเทียมกันกับชาวเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นแรงดึงดูดแรงงานชนบทให้อยู่ในเมือง เพิ่มอุปทานแรงงานในเมือง ช่วยคลี่คลายปัญหาการขาดแคลนแรงงานและทำให้แนวโน้มการปรับเพิ่มต้นทุนแรงงานในจีนชะลอตัวลง นอกจากนี้ หากแรงงานชนบทได้รับบริการสาธารณะพื้นฐานที่ดีขึ้น จะสามารถเพิ่มการบริโภคภายในประเทศได้อย่างมาก ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต และลดการพึ่งพาอุปสงค์ภายนอกและปรับสภาพความต้องการด้านการลงทุนไม่สมดุลของจีนอีกด้วย

นอกจากนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจีนหลายคนเรียกร้องให้ปรับปรุงนโยบาย “ลูกคนเดียว” ปล่อยให้มีลูกสองคน เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายช่าย ฝ่างกล่าวว่า จากที่รัฐบาลประกาศว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาปรับปรุงนโยบายลูกคนเดียว โดยคาดว่า การปรับปรุงนโยบายดังกล่าวจะดำเนินการในบางมณฑลก่อน เพื่อพิสูจย์ผล และค่อยขยายไปทั่วประเทศจีน หากรัฐบาลจีนเห็นชอบให้มีลูกสองคน จะไม่สามารถส่งผลต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนภายใน 20 เนื่องจากในช่วงระยะสั้น ประชากรรุ่นใหม่ยังไม่สามารถเป็นแรงงานได้ แต่มองในระยะยาว การปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยให้โครงสร้างประชากรของจีนสมดุลยิ่งขึ้น และจะส่งอิทธิพลทางบวกให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจหลังปี 2573

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน