นักศึกษาจบใหม่เงินเดือนพุ่ง กว่างโจวเป็นแหล่งทำงานยอดนิยม

20 Jan 2016

สำนักงานการศึกษาประกาศรายงานคุณภาพนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2558 ซึ่งปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาจบใหม่ทั้งหมดกว่า 500,000 คน อัตราการได้งานร้อยละ 94.80 อัตราเงินเดือนเฉลี่ยทุกระดับการศึกษา 3,130 หยวน เพิ่มขึ้น 240 หยวน อัตราเงินเดือนเฉลี่ยนักศึกษา ป.โท 5,720 หยวน ป.ตรี 3,439 หยวน และอาชีวะ 2,646 หยวน

อัตราเงินเดือนสูงสุดของระดับปริญญาโท คือสาขาการจัดการ 7,123 หยวน อัตราเงินเดือนสูงสุดของระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา 4,325 หยวน อัตราเงินเดือนสูงสุดของระดับอาชีวะ สาขาคมนาคมขนส่ง 3,065 หยวน โดยอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของทุกระดับการศึกษามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

นครกว่างโจวเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของของนักศึกษาจบใหม่ โดยมีนักศึกษาจำนวน 157,200 คน เข้ามาทำงานในนครกว่างโจว คิดเป็นร้อยละ 35.45 ของจำนวนนักศึกษาจบใหม่ทั้งหมด เซินเจิ้น 68,900 คน คิดเป็นร้อยละ 15.55 และฝอซาน 39,400 คน คิดเป็นร้อยละ 8.88

โดยรวมอัตราการเงินเดือนเฉลี่ยของนักศึกษาจบใหม่ทุกระดับการศึกษามีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น แต่ทว่าอัตราการมีงานทำของนักศึกษามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก โดย นศ. ป.โท มีอัตราการได้งานทำร้อยละ 90.19 ลดลงร้อยละ 0.35 นศ. ป.ตรี ร้อยละ 94.08 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56 และอาชีวะร้อยละ 95.91 ลดลงร้อยละ 0.15 ซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้วอัตราการได้งานทำของนักศึกษาจบใหม่ในมณฑลกวางตุ้ง จะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.19 ทั้งนี้อัตราการทำงานหลังเรียนจบของนักศึกษาจบใหม่ในทุกระดับการศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 76.19 เลือกที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเรียนต่อต่างประเทศ ร้อยละ 4.95 อื่น ๆ 18.86

จากตัวเลขข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า อัตราเงินเดือนของแรงงานที่มีการศึกษาในระดับสูงของมณฑลกวางตุ้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของมณฑลที่ยังอยู่ในสถานการณ์ชะลอตัว ทั้งนี้เมือสังเกตจากตัวเลขของเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้น จำแนกจากประเภทของสาขาที่เรียน สามารถสังเกตได้ว่าอุตสาหกรรมแรงงานระดับสูงของมณฑลกวางตุ้ง ได้ให้ความสำคัญกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเศรษฐกิจด้วยเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในมณฑลกวางตุ้งอาจจะต้องนำปัจจัยเรื่องค่าแรงดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาที่จะลงทุนในมณฑลกวางตุ้ง เพื่อให้ได้บุลาคากรที่มีคุณภาพและคุ้มค่า 

กวางตุ้งค่าจ้างอัตราเงินเดือนขั้นต่ำเงินเดือนแรงงาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน