ทางการกว่างซีมั่นใจคุมเงินเฟ้อไม่เกิน 4%

30 Apr 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ปีนี้ กว่างซีมีแนวโน้มต้องเผชิญแรงกดดันจากภาวะราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ทางการกว่างซีตั้งเป้าหมายควบคุมอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 4

ในการนี้ ทางการกว่างซีได้กำหนดมาตรการ 6 ด้าน เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อของมณฑล ดังนี้

หนึ่ง การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและกำกับควบคุมราคาสินค้าให้มีความสมบูรณ์ โดยดึงทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมร่วม การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มราคาสินค้า เพื่อหามาตรการป้องกันรับมือที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำกับควบคุมและสำรองสินค้าจำเป็น

สอง การพัฒนาระบบกองทุนกำกับราคาสินค้า (การระดมทุน การใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการ และกระบวนการตรวจสอบ) เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราคาสินค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกว่างซี

สาม การพัฒนาระบบจัดเก็บค่าใช้จ่ายภาคประชาชน อาทิ นโยบายการกำหนดราคารับซื้ออ้อย นโยบายการกำหนดบัญชีราคาค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว นโยบายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนรัฐและการศึกษาระดับปริญญาโท นโยบายการกำหนดราคาเพดานค้าปลีกยารักษาโรคบางชนิดและการกำหนดมาตรฐานค่าบริการทางการแพทย์ในกว่างซี

สี่ การปฏิรูประบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาครัฐ อาทิ นโยบายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาครัฐที่เป็นมาตรฐาน นโยบายยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับสินค้าเกษตรสด นโยบายยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรบรถยนต์ขนาดเล็กในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และการจัดการกับพฤติกรรมเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ที่ไม่เป็นธรรม

ห้า การเพิ่มระดับความเข้มข้นในการควบคุมตรวจสอบราคาสินค้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านราคาสินค้าและรักษาเสถียรภาพระบบตลาด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วงกิจกรรมต่าง ๆ การจัดเก็บค่าใช้จ่ายภาคการเกษตร การศึกษา การแพทย์ ธนาคาร ที่อยู่อาศัย การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

หก การพัฒนากลไกการอุดหนุนราคาสินค้า

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน