“ครอบครัวรายได้ต่ำ” ของนครหนานหนิง คือเท่าไหร่?

23 Dec 2015

หนังสือพิมพ์ Southland Morning: นครหนานหนิงปฏิรูปเกณฑ์การประเมิน ‘ครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำ’ ใหม่เพื่อเสริมประสิทธิการทำงานภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ขจัดปัญหาความยากจนและผู้ตกทุกข์

เมื่อ 24 พ.ย.58 นครหนานหนิงได้ประกาศเกณฑ์ครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำของนครหนานหนิง ประจำปี 2558 อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

การประเมิน "ครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำ" ตามเกณฑ์ข้างต้น คือ ครอบครัวชาวเมืองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,128 หยวน (เกือบ 6,000 บาท) และครอบครัวชาวชนบทที่มีรายได้เฉลี่ยสุทธิต่อปีต่ำกว่า 4,288 หยวน (ราว 22,700 บาท)

ครอบครัวที่เข้าเกณฑ์ผู้มีรายได้ต่ำและเข้าเกณฑ์ข้อกำหนดการได้รับความช่วยเหลือทางสังคมอยู่แล้ว (อาทิ ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล การศึกษา) มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางสังคม

ในอดีต คำจำกัดความของ “ครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำ” หมายถึง กลุ่มผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวหรือรายได้เงินสด สูงกว่าเกณฑ์เบี้ยยังชีพท้องถิ่น (Subsistence allowance) ของปีนั้น และต่ำกว่าร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่นำไปใช้จ่ายได้หรือรายได้สุทธิที่เป็นเงินสดของชาวชนชทในปีก่อนหน้า

แนวปฏิบัติใหม่ที่มีการประกาศเกณฑ์การประเมินออกเป็น "ตัวเลข" ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ครอบครัวที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวเกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงมากกว่าเกณฑ์การประเมินแบบเดิม เป็นการบูรณาการกลไกการทำงานของภาครัฐและทำให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น

เมื่อช่วงเดือน เม.ย.2558 รัฐบาลกว่างซีได้ออกประกาศปรับขึ้น ‘ค่าแรงขั้นต่ำ’ ตามพื้นที่ทั่วมณฑล โดยมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค.2558 ซึ่งเป็นไปตามแผนการยกระดับรายได้ของผู้ที่มีรายได้ต่ำให้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

สำหรับ ‘นครหนานหนิง’ รายได้ขั้นต่ำรายเดือนอยู่ที่ 1,400 หยวน หรือราว 7,400 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 (เกณฑ์ครั้งก่อนเมื่อปี 2556 อยู่ที่ 1,200 หยวน) และรายได้รายชั่วโมงอยู่ที่ 13.5 หยวน หรือราว 72 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.57 (เกณฑ์ครั้งก่อนอยู่ที่ 10.5 หยวน)

หนานหนิงายได้ต่ำ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน