ขาดใบกำกับภาษี ไร้ตรา อย. ไม่ผ่าน มอก. และมั่วบิล ปัญหาหลักที่ผู้บริโภคกว่างซีใส่ใจมากที่สุด

29 Mar 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกว่างซี (Guangxi Consumer Council, 广西消委会) จัดทำแบบสำรวจผู้บริโภค รวมถึง 5 ปัญหาหลักที่ผู้บริโภคร้องเรียนมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ชาวกว่างซีเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสิทธิผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และธุรกิจต้องใส่ใจและปรับตัว

 

ประเด็นแรก : ถ้าไม่ปลิปากขอ ก็ไม่ให้ ใบกำกับภาษีกิจการในตลาดค้าส่งและร้านค้าทั่วไปมักไม่ให้หรือแจ้งว่าไม่มี ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จ หรือถ้ามีก็เป็น ใบกำกับภาษีปลอม

เนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการบางประเภทจำเป็นต้องแสดงหลักฐานข้างต้น เพื่อขอรับบริการหลังการขาย หรือจำเป็นต้องนำใบกำกับภาษี เพื่อลงบัญชีเบิกค่าใช้จ่าย

BIC ขอแนะนำว่า นักธุรกิจไทยที่สนใจจะทำธุรกิจการค้าในจีน หลังจากดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว ควรติดต่อกับสำนักงานภาษีประจำท้องถิ่น เพื่อขึ้นทะเบียนและขอรับสิทธิเปิดใบกำกับภาษีก่อนจะเริ่มดำเนินกิจการ

 

ประเด็นสอง : พนักงานขายเครื่องสำอางไม่มีใบรับรองสุขภาพโชว์เนื่องจากเครื่องสำอางค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับผิวมนุษย์โดยตรง ตามกฎหมายจีน พนักงานขายเครื่องสำอางจะต้องมีใบรับรองสุขภาพจึงจะสามารถทำงานในสายอาชีพนี้ได้

ทว่า พนักงานขายเครื่องสำอางส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงใบรับรองสุขภาพต่อลูกค้าเมื่อมีการร้องขอได้

BIC ขอแนะนำว่า ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยที่สนใจตลาดจีนควรศึกษากฎหมาย/ข้อกำหนดในสาขาธุรกิจของตนเองให้ชัดเจนถี่ถ้วน โดยเฉพะรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆ น้อยๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา

 

ประเด็นสาม : ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพไร้มาตรฐาน คุณภาพน่าสงสัยธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมักใช้คำโฆษณาเกินจริง หรือใช้วิธี ผู้ป่วยแสดงตัวยืนยัน เพื่อหลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภค(วัยชรา)

นอกจากนี้ พบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าไม่มีตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น สัญลักษณ์ QS, สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ แต่กลับวางอยู่บนชั้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

BIC เห็นว่า ธุรกิจดังกล่าวมีความอ่อนไหวค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งอาหารกึ่งยา ซึ่งระเบียบข้อกำหนดมีความซับซ้อนพอสมควร ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาศึกษาและวางแผนอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

 

ประเด็นสี่ : ธุรกิจโทรคมนาคมเก็บค่าใช้จ่ายไม่เคลียร์คุณภาพการบริการของธุรกิจโทรคมนาคม ครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้

นอกจากนี้้ ยังมีในเรื่องความชัดเจนของการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โปรโมชั่นหลุมพรางมีค่าใช้จ่ายแฝง แพคเกจมีความซับซ้อน การกำหนดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำรายเดือน การกำหนดสิทธิผู้ใช้บริการ และข้อความขยะ เป็นต้น

 

ประเด็นห้า :  เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กไร้เงาสัญลักษณ์ “3C” ภัยแฝงที่น่าสะพึงกลัวตามกฎหมายจีนบังคับให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสัญลักษณ์ 3C” เพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ใช้

ผู้บริโภคแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานกิจการ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า และคุณภาพบริการหลังการขาย

เนื่องจากปัจจุบัน การดำเนินกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าทำได้โดยง่าย ทำให้มีผู้ประกอบการผลิตที่ไม่มีคุณภาพจำนวนหนึ่งผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย แบรนด์น้อยใหญ่ตามท้องตลาดมีจำนวนมาก ขาดมาตรฐานเทคโนโลยีและบริการหลังการขาย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน