กว่างซีเพิ่มวงเงินชดเชย “ว่างงาน” ตามสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง

11 Jun 2015

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : กว่างซีประกาศปรับขึ้นวงเงินชดเชยการว่างงานในมณฑลให้มีสัดส่วนสอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ำที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นไป

(3 มิ.ย.2558) กรมทรัพยากรมนุษย์และหลักประกันสังคมนครหนานหนิง (Guangxi Human Resources and Social Security Department, 广西人力资源和社会保障厅) ได้ออกประกาศปรับเกณฑ์การเบิกเงินชดเชยการว่างงานในเขตฯ กว่างซีจ้วง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ำระหว่างร้อยละ 16-20 โดยเงินชดเชยค่าแรงขั้นต่ำที่ได้รับอยู่ที่ 700 หยวน แต่ไม่เกิน 1,386 หยวน

ตามระเบียบการประกันการว่างงานเขตฯ กว่างซีจ้วง มาตราที่ 12 ระบุเกณฑ์การจ่ายเบิกจ่ายเงินชดเชยการว่างงาน ดังนี้

ข้อแรก ผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบประกันการว่างงานไม่ถึง 15 ปี มีสิทธิได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวนร้อยละ 70 ของค่าแรงขั้นต่ำในท้องถิ่นนั้นๆ

ข้อสอง ผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบฯ เกินกว่า 15 ปี จะได้รับเงินชดเชยในอัตราส่วนร้อยละ 70 ของค่าแรงขั้นต่ำของพื้นที่ และได้รับเพิ่มร้อยละ 1 จุดจากฐานค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละปี ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินชดเชยสูงสุดต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำในท้องที่

เมื่อเดือนเมษายน 2558 รัฐบาลกว่างซีเพิ่งประกาศปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่ต่างๆทั่วมณฑล เพื่อให้สอดคล้องกับ "แผนการเพิ่มรายได้เฉลี่ยที่ใช้จ่ายได้เป็นเท่าตัวของประชากรเขตเมือง" ที่ระบุถึงการปรับเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำอย่างน้อยทุก 2 ปี แต่ละครั้งมีการปรับขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เพื่อยกระดับรายได้ของผู้ที่มีรายได้ต่ำให้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ประเภท

พื้นที่

ค่าแรงขั้นต่ำ (หยวน)

รายละเอียด

รายเดือน

รายชั่วโมง

กลุ่ม 1

1,400

13.5

นครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว เมืองกุ้ยหลิน เมืองอู๋โจว เมืองเป๋ยไห่ เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว

กลุ่ม 2

1,210

11.5

เมืองกุ้ยก่าง เมืองยวี่หลิน เมืองไป่เซ่อ เมืองเฮ่อโจว เมืองเหอฉือ เมืองหลายปิน เมืองฉงจั่ว

กลุ่ม 3

1,085

10.5

อำเภอระดับเมืองต่างๆ (ยกเว้น "ตงซิง" อยู่ในพื้นที่กลุ่ม 1)

กลุ่ม 4

1,000

9.5

อำเภอ และอำเภอปกครองตนเอง

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2557 กว่างซีมีจำนวนผู้ประกันตนการว่างงานทั้งหมด 2.5898 ล้านคน เพิ่มขึ้น 67,200 คน และมีผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับเงินชดเชยการว่างงาน จำนวน 60,700 คน

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กว่างซีปรับขึ้น "ค่าแรงขั้นต่ำ" ทั่วมณฑล เพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 16 (10 เม.ย. 2558)

รัฐบาลจีนถกด่วน เร่งรับมือปัญหาค่าแรง "ต่ำ" เกินสภาพค่าครองชีพ (17 มี.ค. 2558)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน