เซี่ยงไฮ้เปิดแอปพลิเคชันรวมกฎระเบียบสำคัญฉบับภาษาจีน-อังกฤษ

เมื่อ 20 ม.ค. 2564 เซี่ยงไฮ้ได้ประกาศเปิดตัว “A Collection of Regulations and Rules of Shanghai City(上海城市法规全书) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมกฎระเบียบต่าง ๆ ของเซี่ยงไฮ้รวมมากกว่า 500 รายการ โดยได้จัดทำเป็นฉบับภาษาจีนและอังกฤษ เพื่อความสะดวกแก่คนท้องถิ่นและชาวต่างชาติหรือธุรกิจในเซี่ยงไฮ้ในการค้นหากฎระเบียบที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

การจัดหมวดหมู่ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม

เซี่ยงไฮ้นับเป็นพื้นที่แรกของจีนที่ได้จัดทำแอปพลิเคชันรวบรวมกฎระเบียบประจำท้องถิ่น โดยได้จัดแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ดังนี้

(1) หมวดประชาชน มี 19 บท ประกอบด้วยกฎระเบียบด้านสำมะโนครัว การศึกษา การสร้างอาชีพ หลักประกันสังคม สุขอนามัยและการแพทย์ วัฒนธรรมและการกีฬา ความปลอดภัยอาหาร การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค การคมนาคม และที่พักอาศัย เป็นต้น

(2) หมวดวิสาหกิจ มี 11 บท ประกอบด้วยกฎระเบียบด้านการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การสร้างเขตการค้าเสรี การบูรณาการพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี การก่อสร้างศูนย์กลาง 5 ด้านของเซี่ยงไฮ้ การจัดตั้งวิสาหกิจ การพัฒนาและการส่งเสริมวิสาหกิจ ความปลอดภัยในการผลิต และสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

(3) หมวดรัฐบาล มี 11 บท ประกอบด้วยกฎระเบียบด้านการวางผังเมือง การก่อสร้างเมือง ความปลอดภัยในที่สาธารณะ สาธารณสุข พลังงานและทรัพยากรพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทางสังคม เป็นต้น

ฟังก์ชันการงานใช้ที่สะดวก

ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจ ทำงาน หรือใช้ชีวิตในเซี่ยงไฮ้สามารถใช้ประโยชน์และได้รับข้อมูลกฎระเบียบที่ถูกต้องและทันยุคสมัยแล้ว รัฐบาลเซี่ยงไฮ้จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเซี่ยงไฮ้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลเช่นกัน

นอกจากการจัดเป็นแบ่ง 3 หมวดหมู่ตามข้างต้นแล้ว การใช้งานแอปพลิเคชันยังมีความง่ายและสะดวกมาก โดยผู้ใช้สามารถป้อนคีย์เวิร์ดภาษาจีนหรืออังกฤษที่ต้องการค้นหา อาทิ “ใบอนุญาตพำนักอาศัย” “พลังงานใหม่” หรือ “ทรัพย์สินทางปัญญา” เป็นต้น ก็จะปรากฏเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมาทันที นอกจากนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าวยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ เว็บไซต์สำนักงานยุติธรรมเซี่ยงไฮ้ และบัญชี WeChat ทางการของสำนักงานข้อมูลสารสนเทศรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ด้วย

ปัจจุบัน เซี่ยงไฮ้มุ่งหน้าจะเป็นมหานครสากลที่มีความดึงดูดทรัพยากรบุคคลชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งดึงดูดธุรกิจต่างชาติให้เข้ามาลงทุนและตั้งสำนักงานใหญ่ภูมิภาค การพัฒนาให้มีความเป็นสากลและเป็นมิตรต่อชาวต่างชาติมากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จัดได้ว่าเป็นกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว เพราะนอกจากจะเป็น one stop service ด้านกฎระเบียบที่ค้นหาข้อมูลง่ายแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งชาวจีนและต่างชาติไปพร้อมกัน

******************************

จัดทำโดย นายโอภาส เหลืองดาวเรือง (ศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้)
ข้อมูลอ้างอิง
1. http://www.chinadaily.com.cn หัวข้อ Legal search engine unveiled in Shanghai (20 ม.ค. 2564)
2. https://baijiahao.baidu.com หัวข้อ 上海500多件法规规章一键可查!城市法规全书应用系统今天上线 (20 ม.ค. 2564)

 

Business Information Center (Shanghai)

Business Information Center (Shanghai)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม