เซี่ยงไฮ้ประกาศประเด็นหลักที่ต้องเร่งพัฒนาด้านธุรกิจ

หลังจากเทศกาลตรุษจีน รัฐบาลเซี่ยงไฮ้จัดการประชุมเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจซึ่งนายหลี่ เฉียง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครเซี่ยงไฮ้ให้ความสำคัญอย่างมาก และได้มีการประกาศแผนปฏิบัติการสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แบ่งเป็น 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การปฏิรูปอย่างจริงจังให้สอดคล้องตามมาตรฐานของธนาคารโลก ตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจ การขอใบอนุญาตการก่อสร้าง การลงทะเบียนหลักทรัพย์ การเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ การค้าข้ามพรมแดน และภาษีอากร อาทิ
– สร้างแพลตฟอร์มการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service)
– การส่งเสริมการปฏิรูปแบบรอบด้านในระบบการตรวจสอบและการอนุมัติโครงการก่อสร้าง
– ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ผู้ยื่นคำร้องเดินทางไปยังสำนักงานเพียงครั้งเดียว
– เพิ่มการอำนวยความสะดวกแบบ “Single Window” สำหรับการค้าระหว่างประเทศของเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะ
– งดใช้กระดาษในทุกขั้นตอนดำเนินงาน เช่น การยื่นคำร้อง และกระบวนการขนส่ง
– ให้บริการแอพพลิเคชันออนไลน์สำหรับการบริการด้านภาษี

2. ผลักดันการใช้นวัตกรรม โดยการส่งเสริมการบริการแบบ one-stop service ผ่านระบบออนไลน์ของภาครัฐ ปฏิรูป-การขอใบอนุญาตดำเนินงานและการขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจให้แยกจากกัน และปรับปรุงกฎระเบียบอย่างจริงจัง อาทิ
– ลดจำนวนเอกสารที่ใช้และลดเวลาลงครึ่งหนึ่งสำหรับการยื่นขออนุมัติ
– สำรวจและปรับปรุงกลไกที่ผิดปกติในการบริหารงาน
– ยกเว้นโทษตามกฎหมายสำหรับการละเมิดกฎการดำเนินงานเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

3. ส่งเสริมการบริการแก่หน่วยงานเฉพาะด้าน โดยการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเอกชน สนับสนุนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และจัดตั้งกลไกที่เหมาะสมสำหรับ นิติบุคคล ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่บริษัทที่ถูกยกเลิกการจดทะเบียนและถูกฟ้องล้มละลาย

4. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยร่วมมือกันกับหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานทางด้านวิชาการ และทำการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับตลาดเป้าหมาย

 

จัดทำโดย พรฤทัย ศักดิ์สกุลพรชัย
ที่มา: Shanghai daily คอลัมน์ 2019 Shanghai In Session วันที่ 6 มีนาคม 2562

 

Business Information Center (Shanghai)

Business Information Center (Shanghai)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม