เมืองเซี่ยเหมินมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

18 Mar 2024

ในปี 2566 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเซี่ยเหมินโดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยตลอดทั้งปีเมืองเซี่ยเหมินมียอดนักท่องเที่ยวเกิน 100 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.26 เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1.5 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีนได้จัดอันดับให้เมืองเซี่ยเหมินติดอันดับ “1 ใน 10 เมืองที่น่าลงทุนด้านการท่องเที่ยว” และติดอันดับ “1 ใน 10 เมืองที่นักท่องเที่ยวต้องการมาท่องเที่ยวมากที่สุด”

ในปี 2567 เมืองเซี่ยเหมินมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีศักยภาพสูงระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูงเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเซี่ยเหมินจะบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การนำเสนอสินค้าท้องถิ่น การแสดงดนตรีและวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ/การประชุม อีกทั้งยังมีการสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการบริเวณโดยรอบเมืองเพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกมิติ

บริษัท  Xiamen State Owned Capital Operation จำกัด ผู้ลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกีฬาร่วมกับ บริษัท Luoyang Heyi Culture Media ผู้ให้บริการด้านสื่อ ร่วมกันลงทุนโครงการ大明千星港  ต้าหมิงเซียนซิงกั่งในเขตจี๋เหมย ด้วยเงินลงทุนรวม 1.7 พันล้านหยวน ซึ่งเป็นโครงการการท่องเที่ยวเชิงที่ครอบคลุม อาทิ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริการ/แหล่งบันเทิงและที่พักอาศัย ซึ่งมีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี 2568

ทั้งนี้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเซี่ยเหมินเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ “4+4+6” ของเมืองเซี่ยเหมินที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเซี่ยเหมิน เป็นอีกหนึ่งโครงการในการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างจริงจังของเมืองเซี่ยเหมิน

แหล่งอ้างอิง https://epaper.xmrb.com/xmrb/pc/con/202403/02/content_16852.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน