สื่อทางการจีนมองเรื่องการยกเว้นวีซ่าระหว่างจีน – ไทย

4 Mar 2024

เมื่อ 1 มี.ค. 2567 ซึ่งเป็นวันแรกที่ความตกลงการยกเว้นวีซ่าระหว่างจีน – ไทยมีผลบังคับใช้ สื่อทางการจีน อาทิ สำนักข่าว Xinhua และ China News ได้เผยแพร่บทความภายใต้หัวข้อ “หนังสือเดินทางจีนได้รับความนิยมมากขึ้น จีน – ไทยเข้าสู่ยุคแห่งการยกเว้นวีซ่า” โดยมีสาระสำคัญได้แก่

(1) จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดของไทย มีการลงทุนในไทยมากที่สุด และตลาดส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่สุดของไทย

(2) ไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่สามของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสินค้าเกษตรของไทย อาทิ ข้าวสาร ยางธรรมชาติ และผลไม้เขตร้อนได้รับความนิยมในตลาดจีน

(3) นโยบายการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันจะมีผลให้การทำธุรกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยวของประชาชนสองฝ่ายมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วง 1 ม.ค. – 25 ก.พ. 2567 นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวไทยจัดเป็นอันดับแรก

(4) ไทยมีมาตรการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีน อาทิ การเปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารใหม่สนามบินสุวรรณภูมิ การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไทย – จีน รวมถึง กรุงเทพฯ – คุนหมิง/เฉิงตู และการเปิดบริการชำระเงินผ่าน Wechat Pay ของ BTS สายสีเขียวทั้งสองเส้น

ซึ่งนับว่ามุมมองของสื่อทางการจีนต่อเรื่องการยกเว้นวีซ่าระหว่างทั้งสองประเทศนั้นเป็นไปในทางเชิงบวกและสะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ

แหล่งที่มา

1. 中国护照“含金量”越来越高,与这国迈入“免签时代”!http://www.news.cn/politics/20240301/160b817df61a48fdabb8d88ab020fee1/c.html  
2. 中国护照“含金量”越来越高,与这国迈入“免签时代”!
www.chinanews.com.cn/gj/2024/03-01/10172255.shtml

การยกเว้นวีซ่าระหว่างจีน - ไทยจีนฟรีวีซ่า

Beijing_admin

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน