มณฑลเจียงซีประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ปี 2567

24 May 2024

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 รัฐบาลเจียงซีประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปี 2567 เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่ง และส่งเสริมการถ่ายทอดเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนท้องถิ่น โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้

(1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน โดยเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสำนักข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ และบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน GDP จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมร้อยละ 10 ภายในปี 2571

(2) ขับเคลื่อนกลไก soft power ด้วยวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของมณฑเจียงซี ได้แก่ 1) วัฒนธรรมเซรามิกของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น 2) วัฒนธรรมสีแดง[1] ของนครหนานชาง จิ่งกังซาน รุ่ยจิน และก้านโจว 3) วัฒนธรรมงิ้ว (Chinese Opera) ของเมืองฝู่โจว 4) วัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนของเมืองอี่ชุน และ 5) วัฒนธรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมณฑลเจียงซีมีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง คือ ภูเขาหลูซานและซานชิงซาน

(3) นำเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ อาทิ 5G AI Big Data Blockchain Cloud Computing IoT VR และ Digital Twin ในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของมณฑลเจียงซีอย่างครบวงจร

แหล่งอ้างอิง https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2024/05/13/020496071.shtml


[1] วัฒนธรรมสีแดง หมายถึงวัฒนธรรมคอมมิวนิสต์ โดยนครหนานชางเป็นจุดเริ่มต้นของการปฎิวัติของจีน และเมืองจิ่งกังซาน และเมืองรุ่ยจินเป็นฐานที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีชื่อเสียง ทำให้มณฑลเจียงซีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในยุคปฏิวัติที่สำคัญ

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน