มณฑลกวางตุ้งตั้งเป้ารายได้การท่องเที่ยวปี 56 ขยายตัวร้อยละ 13

23 Jan 2013

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 การประชุมการทำงานด้านการท่องเที่ยวมณฑลกวางตุ้งได้จัดขึ้น ณ นครกว่างโจว โดยมีนางจาว ยู่ฟาง (招玉芳) รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งเข้าร่วมประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ถึงเป้าหมายว่า ปีนี้รายได้การท่องเที่ยวของมณฑลกวางตุ้งจะต้องขยายตัวร้อยละ 13 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ค้างคืนจะต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

ในปี 2556 กวางตุ้งจะเน้นการทำงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 7 ข้อ ได้แก่ 1. ส่งเสริมสร้างสรรค์เขตสาธิตการปฏิรูปภาพรวมการท่องเที่ยว 2. วางแผนและผลักดันสร้างสรรค์เมืองแห่งการท่องเที่ยว 3. เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขั้นสูง 4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. ผลักดันการสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนด้านการท่องเที่ยว 6. ส่งเสริมและรักษาความร่วมมือระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันเชิงลึก 7. จัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวนานาชาติและงานนิทรรศการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำโดย: นางสาวอภิญญา สงค์ศักดิ์สกุล ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ข่าวหนานฟาง (Nanfang Daily) www.nfdaily.cn  ประจำวันที่ 21 มกราคม 2556

http://epaper.nfdaily.cn/html/2013-01/22/content_7161310.htm

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน