ภาครัฐยูนนาน จัดสำรวจข้อมูลชลประทานในมณฑลครั้งแรก

26 Jul 2013

กรมชลประทานมณฑลยูนนานร่วมกับสำนักงานสถิติมณฑลยูนนาน ได้จัดทำ “การสำรวจชลประทานมณฑลยูนนานครั้งที่ 1” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดพื้นที่น้ำ

    – มีแม่น้ำที่มีพื้นที่กว่า 50 ตร.กม.ขึ้นไปจำนวน 2,095 สาย รวมระยะทาง 66,800 กม.

    – มีทะเลสาบน้ำจืดที่มีพื้นที่ 1 ตร.กม.ขึ้นไปจำนวน 30 แห่ง รวมพื้นที่ 1,141.22 ตร.กม.

    – มีอ่างเก็บน้ำ 6,051 แห่ง (รวมสถานีไฟฟ้า) ความจุน้ำรวม 75,130 ล้านลบ.ม. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 121 แห่ง รวมความจุ 41,342 ล้านลบ.ม. และที่สร้างเสร็จแล้ว 5,930 แห่ง รวมความจุ 33,788 ล้านลบ.ม.

    – มีสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ำ 1,939 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 57,033.80 MW

    – ในชนบทมีโครงการน้ำประปา 939,900 จุด ประชาชนได้รับประโยชน์ 34.56 ล้านคน

2. รายละเอียดการใช้น้ำ ปริมาณน้ำที่ใช้ตลอดทั้งปี 13,959 ล้านลบ.ม. แบ่งเป็นภาคเกษตร 10,548 ล้านลบ.ม. ภาคครัวเรือน 1,376 ล้านลบ.ม. ภาคอุตสาหกรรม 1,272 ล้านลบ.ม. นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 106 ล้านลบ.ม.

3. โครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานของยูนนานยังคงมีปัญหาไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการควบคุมดูแลแม่น้ำสายกลางและเล็ก ระบบป้องกันน้ำท่วม และมาตรฐานระบบทดน้ำให้แก่เกษตรกร เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน