ปักกิ่งวางแผน 3 ปีทุ่ม 3.96 แสนล้านหยวนพัฒนาเขตเมืองฝั่งใต้ เริ่มก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ภายในปีนี้

11 Mar 2013

รายงานข่าวจาก www.chinanews.com ระบุว่า 3 ปีข้างหน้า กรุงปักกิ่งจะลงทุนประมาณ 396 พันล้านหยวนที่พื้นที่ส่วนใต้ของกรุงปักกิ่งเพื่อดำเนินโครงการด้านการบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 232 โครงการ

ในเดือนพฤษภาคม 2552 กรุงปักกิ่งได้ประกาศ “แผนการเร่งการพัฒนาพื้นที่ส่วนใต้ของกรุงปักกิ่ง” โดยตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เขตต่าง ๆ ในพื้นที่ฝั่งใต้ของกรุงปักกิ่งได้รับเงินลงทุนจากรัฐบาลเป็นเงิน 5หมื่นล้านหยวนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และหากรวมการลงทุนจากภาคเอกชน เงินลงทุนสะสมของฝั่งใต้ของกรุงปักกิ่งจะสูงถึง 290 พันล้านหยวน ทำให้ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสาธารณูปโภคและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมาก ทั้งยังช่วยส่งเสริมโครงการด้านการศึกษา การแพทย์ วัฒนธรรม ฯลฯ เข้าสู่พื้นที่ฝั่งใต้ ตลอดจนลดช่องว่างของระดับการพัฒนาภายในกรุงปักกิ่ง

ในช่วงปี 2553 – 2554 GDP ของเขตเฟิงไถ (รวมเขตอี้จวง) เขตต้าซิง และเขตฝางซานเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 ต่อปี สูงกว่าระดับเฉลี่ยของกรุงปักกิ่งถึงร้อยละ 2.1 และการลงทุนในทรัพย์สินถาวรใน 3 เขตดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.7 ต่อปี สูงกว่าระดับโดยเฉลี่ยของกรุงปักกิ่งร้อยละ 9.4

นอกจากนี้ รายงานข่าวระบุว่า โครงการอย่างการคมนาคม อุปกรณ์บริการสาธารณะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้วนเป็นโครงการสำคัญที่รัฐบาลจะส่งเสริม ขณะที่โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การศึกษา การดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ได้รับการจับตามอง โดยสนามบินแห่งนี้ตั้งเป้าว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน