นครกว่างโจววางแผนสร้างสนามบินเชิงพาณิชย์ในเขตหนานซา

9 Oct 2013

แผนการพัฒนาเขตหนานซาของนครกว่างโจวในภาพรวม (广州南沙新区城市总体规划) ปี 2555-2568 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครกว่างโจวเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยในแผนดังกล่าวมีโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ของกว่างโจวในเขตใหม่หนานซาด้วย

เขตสาธิตความร่วมมือมณฑลกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

เขตใหม่หนานซาวางยุทธศาสตร์พัฒนาเป็นเขตสาธิตความร่วมมือมณฑลกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า โดยจะมีการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและบุคลากรเพื่อรองรับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับฮ่องกงและมาเก๊า รวมถึงด้านวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ในด้านของการสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งก็จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน

เขตหนานซาจะเป็นศูนย์กลางการบริการที่ครบวงจรและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงด้วย โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก ๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการขนส่งทางทะเล การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการทางด้านธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ในแผนดังกล่าวระบุถึงการพัฒนาทางด้านการคมนาคมในเขตหนานซาเพื่อเชื่อมโยงกับเมืองอื่น ๆ อาทิ โครงการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ของนครกว่างโจวในเขตหนานซาแต่ก็ยังไม่ระบุพื้นที่ที่ชัดเจน การสร้างเส้นทางรถไฟ 4 สาย การสร้างรถไฟใต้ดิน 5 สาย การสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างเมือง 4 สาย เป็นต้น ซึ่งจะทำให้สามารถเดินทางจากเขตหนานซาไปยังเมืองต่าง ๆ ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง (Pear River Delta: PRD) ได้ภายใน 1 ชม.

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปนครกว่างโจวได้จัดการประมูลการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับการจัดแผนผังก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ของนครกว่างโจวและสนามบินเชิงพาณิชย์ในเขตหนานซา รวมถึงพิจารณาความเชื่อมโยงของสนามบินทั้งสองแห่ง มีนักวิชาการกล่าวว่า ดูจากแผนผังการประมูลที่อ้างอิงครั้งนี้ สนามบินแห่งที่ 2 จะไม่ใช่สนามบินขนาดเล็ก และอาจเป็นสนามบินขนาดใหญ่อย่างสนามบินไป๋หยุน หากผลการศึกษานั้นสรุปว่าสนามบินแห่งที่ 2 ควรสร้างที่เขตหนานซาก็น่าจะยกเลิกแผนการสร้างสนามบินเชิงพาณิชย์ในหนานซา หรือหากผลการศึกษาออกมาว่าสนามบินแแห่งที่ 2 ไม่ได้สร้างที่หนานซา ก็อาจจะส่งผลให้นครกว่างโจวมีสนามบิน 3 แห่งในอนาคต

จัดทำโดย: นายเจตนา เหล่ารักวงศ์ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

แหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์หนานฟังตูซื่อเป้า (南方都市报) ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 2556

http://epaper.oeeee.com/A/html/2013-08/30/content_1925794.htm และหนังสือพิมพ์หนานฟังเดลี่ (南方日报) ฉบับวันที่ 5 กันยายน 2556 http://epaper.nfdaily.cn/html/2013-09/05/content_7223276.htm

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน