ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เตรียมสร้างท่าเทียบเรือ “บิ๊ก 4” ของจีน หนุนการค้าของภาคตะวันตก

30 Apr 2015

สำนักข่าวซินหัว : "ฝางเฉิงก่าง" เมืองท่าเรือสำคัญในอ่าวเป่ยปู้กว่างซีเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกรุยทางสู่การเป็นท่าเรือศูนย์กลางภูมิภาค คาดหมายว่ารองรับปริมาณการขนถ่ายสินค้าได้ 500 ล้านตันภายในปี 2568

เทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง และบริษัท Guangxi Beibu Gulf International Port Group (广西北部湾国际港务集团有限公司) ได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการก่อสร้างพัฒนาให้ท่าเรือของเมืองฝางเฉิงก่างเป็นท่าเรือศูนย์กลางนานาชาติในภูมิภาค

ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ตั้งอยู่สุดปลายชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นปากทางออกสู่ทะเลเพื่อเชื่อมสู่ "อาเซียน" ที่มีความสะดวกรวดเร็วที่สุดของพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่างของจีน

ท่าเรือแห่งนี้เป็น 1 ใน 12 ท่าเรือสำคัญของจีน และเป็น 1 ใน 3 ท่าเรือหลักในอ่าวเป่ยปู้ (อีกสองแห่ง คือ ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่) วัตถุประสงค์หลักถูกใช้เพื่อการขนถ่ายสินค้าเทกอง (Bulk) ขณะเดียวกันยังเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ที่ใช้เพื่อการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าทั่วไป น้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ การถ่ายลำเรือสินค้าและงานโลจิสติกส์

ปัจจุบัน ท่าเรือแห่งนี้เปิดเส้นทางเดินเรือไปยังท่าเรือมากกว่า 220 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มีความพร้อมรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ โดยมีการพัฒนาร่องน้ำและท่าเทียบเรือขนาด 2 แสนตันแล้ว จำนวน 3 ท่า

ข้อมูล ณ สิ้นปี 57 ท่าเรือฝางเฉิงก่างมีท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป จำนวน 119 ท่า แบ่งเป็นท่าเทียบเรือขนาดหมื่นตันขึ้นไป จำนวน 36 ท่า ปีที่ผ่านมามีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารวม 115 ล้านตัน

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับท่าเรือแห่งอื่นๆ ของประเทศแล้ว ท่าเรือฝางเฉิงก่างยังมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างล้าหลัง ท่าเทียบเรือสามารถรองรับได้เพียงเรือขนาดเล็ก-กลาง อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือมีขนาดค่อนข้างเล็กส่งผลให้การขนถ่ายสินค้ามีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ

กอปรกับที่กล่าวข้างต้นว่า ท่าเรือฝางเฉิงก่างถูกใช้เพื่อการขนส่งสินค้าเทกองเป็นหลัก โดยเฉพาะแร่เหล็กจากออสเตรเลีย อินเดีย และบราซิลที่ปริมาณการขนส่งทางเรือมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เรือ Capesize bulk carrier ขนาด 1-1.8 แสนตัน และเรือขนส่งสินค้าเทกองขนาดเกินกว่า 2 แสนตัน และมีบางส่วนใช้เรือ Panamax bulk carrier ขนาด 6-8 หมื่นตัน

ทว่า สายเรือต่างๆ มีแนวโน้มการใช้เรือขนส่งขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง โดยเริ่มมีการใช้เรือขนส่งสินค้าเทกองขนาด 4 แสนตันแล้ว ทว่า ท่าเทียบเรือฝางเฉิงก่างมีขีดความสามารถในการรองรับเรือขนาด 2 แสนตันได้เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการขนถ่ายและเปลี่ยนถ่ายเรือสินค้าได้

จากบริบทข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงฯ เพื่อเร่งพัฒนางานก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานในท่าเรือ (ท่าเทียบเรือสินค้าขนาดใหญ่ ท่าเรือสำราญ ลานสินค้า) ปฏิรูปโครงสร้างและฟังก์ชั่นของท่าเรือ พัฒนาระบบงานต่างๆ อาทิ เส้นทางเดินเรือ งานขนถ่ายสินค้า งานโกดัง งานกระจายสินค้า ระบบขนส่งตู้สินค้าเชื่อมกับทางรถไฟ รวมถึงงานด้านข้อมูลสารสนเทศและธุรกิจ

ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่งานก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาด 4 แสนตัน (แห่งที่ 4 ของจีน) และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในท่าเรือ โดยจะเริ่มงานก่อสร้างได้ในปี 2559 คาดว่าจะใช้เงินลุงทุนรวม 3,507 ล้านหยวน และวางแผนก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพรองรับงานขนถ่ายสินค้าของท่าเรือฯ ได้อีก 25 ล้านตัน

นายหลิน ชุน ตง (Lin Chun Dong, 林春东) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานก่อสร้างท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง ให้ข้อมูลว่า ภายในปี 2568 เมืองฝางเฉิงก่างจะก่อสร้างท่าเทียบเรือ 32 ท่า (ในจำนวนนี้เป็นท่าเทียบเรือขนาดหมื่นตันขึ้นไป จำนวน 16 ท่า) ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับงานขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 141.86 ล้านตัน และช่วยให้ท่าเรือฝางเฉิงก่างมีศักยภาพในการรองรับงานขนถ่ายสินค้ารวม 557.40 ล้านตัน 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน