รายได้ท่องเที่ยวหูหนานในช่วงหยุดยาววันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ฟื้นตัวร้อยละ 93.1

9 Oct 2020

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลหูหนานเปิดเผยสถิติด้านการท่องเที่ยวของมณฑลหูหนานระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยในภาพรวม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานกลับมาคึกคัก อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีความต้องการด้านท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตลอดช่วงวันหยุดยาว 8 วันที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวระดับ A (ระดับ A จนถึง AAAAA) จำนวน 169 แห่งในมณฑลหูหนาน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบทของมณฑล ต้อนรับนักท่องเที่ยวรวม 8,301,000 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.1 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันของปี 2562 ก่อให้เกิดรายได้รวม 1,140 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.1 ของรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันของปี 2562 ในจำนวนนี้ แหล่งท่องเที่ยวระดับ A 99 แห่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยวสูงถึง 7,420,000 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันของปีก่อน ก่อให้เกิดรายได้รวม 1,050 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.1 ของรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบท 70 แห่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยวรวม 881,000 คน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 97.8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวในช่วงเดียวกันของปีก่อน ก่อให้เกิดรายได้รวม 90,714,000 หยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 6.68

ในส่วนที่พัก 149 แห่งที่กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลหูหนานติดตามข้อมูลในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา พบว่า ต้อนรับนักท่องเที่ยว 204,700 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.93 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ก่อให้เกิดรายได้รวม 83,039,000 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.74 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนอัตราการเข้าพักโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 78.04 ซึ่งในจำนวนนี้ อัตราการเข้าพักในที่พักประเภทโฮมสเตย์และโรงแรมขนาดเล็กสูงถึงร้อยละ 89 สำหรับแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม 200 แห่งที่กรมฯ ติดตามข้อมูลในช่วงเดียวกัน มีสถิติการเข้าเยี่ยมชมรวม 1,151,000 ครั้ง

นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่ามา บริษัทท่าอากาศยานหูหนาน (Hunan Airport Corporation) เปิดเผยข้อมูลการเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั่วมณฑลหูหนาน ซึ่งรองรับผู้โดยสารรวม 827,000 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 คิดเป็นจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 100,000 ครั้ง มีจำนวนเที่ยวบินรวม 6,337 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.3 สำหรับปริมาณการขนส่งสินค้าในช่วงเดียวกันนี้ ท่าอากาศยานทั่วมณฑลยังรองรับการขนส่งสินค้ารวม 4,398 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.7 โดยในจำนวนดังกล่าว เป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1,989 ตัน เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 136

ที่สำคัญ ช่วงวันหยุดยาว 8 วันยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยามราตรีของมณฑลหูหนาน โดยเฉพาะย่านการค้าถนนอู่อีใจกลางนครฉางซา (Changsha Wuyi Business Circle) ที่มีจำนวนผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 40 นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ของนครฉางซา เช่น ภูเขาเยว่ลู่ ก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน

กล่าวโดยสรุป ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานับเป็นโอกาสที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานได้กลับมาเติบโตอีกครั้งภายหลังสถานการณ์โรคระบาดของมณฑลคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งในภาพรวม กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลหูหนานไม่ได้รับรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว รวมถึงกระแสตอบรับเชิงลบต่อบริการและการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในมณฑล จึงทำให้กรมฯ สามารถบรรลุเป้าหมายการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวที่ “ปลอดภัย มีระเบียบ ศิวิไลต์ และสะดวกสบาย” ตามที่กำหนดไว้

ที่มา:
(1) http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202010/t20201009_13825593.html
(2) http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202010/t20201009_13824113.html
(3) http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202010/t20201009_13824085.html
(4) http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202010/t20201009_13823998.html

 

 

หูหนาน ท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน