ช่วง 11 เดือนแรกปี 2562 ตัวเลขนักท่องเที่ยวหูหนานเติบโตสู่ระดับ “ปกติใหม่”

27 Dec 2019

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลหูหนานเปิดเผยว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 มณฑลรับนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 4.4 ล้านคน/ครั้ง เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.11 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงสร้างรายได้มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.76 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า  ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวนับว่า มณฑลบรรลุเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวที่ตั้งไว้ในแผนห้าปี ฉบับที่ 13 กล่าวคือ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ 4 ล้านคน/ครั้ง และรายได้จากการท่องเที่ยว 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาหูหนานนับเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของมณฑลด้านการสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ “all-for-one” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบองค์รวมในทุกมิติ การเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาให้มณฑลเป็นกำลังสำคัญด้านการท่องเที่ยวและการเปิดสู่ภายนอก

ตั้งแต่ต้นปี 2562 มณฑลหูหนานได้ส่งเสริมการเปิดสู่ภายนอกและการพัฒนาผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีนวัตกรรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนจำนวนมากกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับมณฑล ทั้งประเทศที่มีเส้นทางบินเชื่อมกับนครฉางซาในระยะเวลา 4 ชั่วโมง และประเทศตามแนวหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) เหล่านี้ ล้วนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และความนิยมต่อแคมเปญ “เซียวเซียงที่แสนวิเศษ” (Splendid Xiaoxiang) ของมณฑล

โครงสร้างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังมณฑลหูหนานขณะนี้แสดงถึงลักษณะ “ปกติใหม่” (new normal) ของแหล่งที่มาอันหลากหลายของนักท่องเที่ยว กล่าวคือ ในปัจจุบัน จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวหูหนานมีมากกว่าคนฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน โดยใน 11 เดือนแรกของปีนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของหูหนานมีจำนวน 2.4 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.47 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.09 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมามณฑลทั้งหมด ขณะที่นักท่องเที่ยวจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันมีจำนวน 2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.91 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมามณฑลทั้งหมด

นอกจากนี้ โครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยวของมณฑลในปัจจุบันนั้นมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศเอเชียเป็นหลัก รองลงมาคือกลุ่มยุโรปและอเมริกาเหนือ ตามมาด้วยออสเตรเลีย แอฟริกา และอเมริกากลาง โดยนักท่องเที่ยวเอเชียมีจำนวนมากกว่า 1.7 ล้านคน คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 73.07 ขณะที่นักท่องเที่ยวยุโรปเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีจำนวน 358,700 คน คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 8.73 สำหรับประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาหูหนาน 10 อันดับแรกใน 11 เดือนแรกของปี 2562 ได้แก่ (1) เกาหลีใต้ (800,600 คน/ครั้ง) (2) ญี่ปุ่น (172,000 คน/ครั้ง) (3) เวียดนาม (168,200 คน/ครั้ง) (4) มาเลเซีย (144,900 คน/ครั้ง) (5) สิงคโปร์ (103,500 คน/ครั้ง) (6) สหรัฐอเมริกา (88,500 คน/ครั้ง) (7) อินโดนีเซีย (76,800 คน/ครั้ง) (8) ไทย (69,800 คน/ครั้ง) (9) สหราชอาณาจักร (65,100 คน/ครั้ง) และ (10) เยอรมนี (65,100 คน/ครั้ง)

สำหรับระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในหูหนานก็มีแนวโน้มยาวมากขึ้น โดยอัตราพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในหูหนานตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 2.34 วัน เพิ่มขึ้น 0.4 วัน จากปี 2560 ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยการพำนักที่ 1.94 วัน

http://www.enghunan.gov.cn/News/Localnews/201912/t20191226_5499011.html

หูหนาน ท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน