จีนแก้ปัญหาบริษัททัวร์บังคับซื้อของ ออก “สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว”

4 Mar 2013

กรมการท่องเที่ยวและกรมธุรกิจอุตสาหกรรมของจีนได้ร่วมกันออกแบบฟอร์ม “สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว” ให้บริษัททัวร์และลูกทัวร์ในประเทศใช้เป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันปัญหา การบังคับลูกทัวร์ซื้อของ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้ และปัญหาอื่นๆ ที่มักเกิดขึ้น

ภายใต้แบบฟอร์มดังกล่าว หากบริษัททัวร์ ไกด์ หรือพนักงานขับรถบังคับให้ลูกทัวร์ซื้อสินค้าหรือกำหนดให้เข้าชมสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยอ้างว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทุกครั้งที่บังคับหรือกำหนดนั้น บริษัททัวร์ต้องจ่ายค่าผิดสัญญาร้อยละ 20 ของค่าทัวร์ หากมีการลดระยะเวลาการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ลดสถานที่ท่องเที่ยว หรือลดการบริการการท่องเที่ยวอื่นๆตามที่ตกลงไว้ในสัญญา บริษัททัวร์ต้องจ่ายค่าผิดสัญญาร้อยละ 20 ของค่าทัวร์ และจ่ายคืนค่าทัวร์ โดยคำนวณจากระยะเวลาการนำเที่ยวที่เหลืออยู่

นอกจากนี้ แบบฟอร์มดังกล่าวยังกำหนดอีกว่า หากบริษัททัวร์ยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนหน้าการออกเดินทางมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ชั่วโมง บริษัททัวร์ต้องจ่ายคืนค่ามัดจำทั้งหมดกับลูกทัวร์ หากยกเลิกก่อนการเดินทางไม่ถึง 12 ชั่วโมง บริษัททัวร์ยังต้องจ่ายค่าผิดสัญญาอีกร้อยละ 20 ของค่าทัวร์ และหากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของทั้งบริษัททัวร์กับลูกทัวร์ ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยแบ่งความรับผิดชอบระหว่างกัน ทั้งบริษัททัวร์ไทยที่นำเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวในจีนอาจพิจารณาประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแบบฟอร์มดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจทำให้การไปเที่ยวไม่สนุกอย่างทีคิด ทั้งนี้สามารถ download แบบฟอร์มดังกล่าวได้จาก http://www.cnta.gov.cn/html/2013-2/2013-2-26-17-1-10913.html

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน