จีนเที่ยวจีน ช่วยดันท่องเที่ยวยูนนาน 9 เดือนแรกของปี 2566 ฟื้นตัวแซงช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 แล้ว แต่ยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนลดลง

2 Nov 2023

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2566 มณฑลยูนนานมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 824 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1,001,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.1 และร้อยละ 32.9 ตามลำดับ โดยฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับร้อยละ 134.4 และ 121.8 ของปี 2562 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 มณฑลยูนนานเป็นหนึ่งในมณฑลที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวรวดเร็วที่สุดของจีน โดยตลอดปี 2565 มณฑลยูนนานมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 840 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 944,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 27.3 และร้อยละ 21.2 ตามลำดับ โดยฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในระดับร้อยละ 104.2 และ 85.6 ของปี 2562

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสัดส่วนของอัตราการฟื้นตัวโดยเปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นตัวในสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้จากการท่องเที่ยว สะท้อนว่า นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับสถิติในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2566 ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนมณฑลยูนนานมีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,215.40 หยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2565 ร้อยละ 8.0 แต่ฟื้นตัวอยู่ในระดับร้อยละ 90.6 ของปี 2562 เท่านั้น

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2023/10/25/032806371.shtml

ยูนนาน ท่องเที่ยว

kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน