การท่องเที่ยวจีนเข้ม! บริษัททัวร์ฟันค่าหัวบังคับลูกทัวร์ช๊อปปิ้ง

20 Dec 2013

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 56 การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนได้ออก ประกาศเกี่ยวกับการปฎิบัติตามมาตรการที่ 35 ของกฏหมายว่าด้วยการท่องเที่ยว เพื่อขยายความมาตรการในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยว โดยในประกาศฯ ได้ระบุว่า บริษัททัวร์หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถกำหนดแหล่งซื้อของ หรือจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเสริมที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มได้ แต่จำเป็นต้องลงนามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกทัวร์ ด้วยความซื่อสัตย์ ความสมัครใจ ความเสมอภาคและยุติธรรม

กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวของจีนมีกำหนดบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป โดยมาตรการที่ 35 กำหนดว่า ห้ามบริษัททัวร์หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวกำหนดแหล่งซื้อของ หรือจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเสริมที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับลูกทัวร์ แต่ยกเว้นกรณีทั้งสองฝ่ายหารือตรงกัน หรือนักท่องเที่ยวขอจัดเพิ่ม และต้องไม่กระทบกำหนดการท่องเที่ยวของลูกทัวร์คนอื่น ๆ

สำหรับข้อกำหนดดังกล่าว มีหลายบริษัททัวร์เข้าใจผิดว่า กฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวห้ามกำหนดแหล่งซื้อของหรือจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเสริมอย่างเด็ดขาด ซึ่งการออกประกาศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนครั้งนี้ เป็นการอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และประกาศฯ ยังระบุว่า หากลูกทัวร์ไม่เห็นชอบกับการเข้าร่วมโปรแกรมซื้อของหรือโปรแกรมท่องเที่ยวเสริมของบริษัททัวร์ ห้ามบริษัททัวร์หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวปฎิเสธการลงนามสัญญาการท่องเที่ยวกับลูกทัวร์ด้วยเหตุผลดังกล่าว และห้ามปรับราคาทัวร์ให้สูงขึ้นหรือเก็บค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่ม

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่เกี่ยวข้อง หรือนักท่องเที่ยวไทยที่สนใจมาเที่ยวจีน ก็ควรตามข่าวให้ทัน เพื่อดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง หรือป้องกันผลประโยชน์ของตัวเองนะครับ/ค่ะ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน