กว่างซีเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain)

15 May 2018

      เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกว่างซีประกาศ “ข้อคิดเห็นว่าด้วยการเร่งพัฒนาโลจิสติส์ห่วงโซ่ความเย็นเพื่อสร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยและกระตุ้นการบริโภค” โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain) ให้มีโครงข่ายครอบคลุมและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพทั่วมณฑล

      การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นในกว่างซีให้ความสำคัญกับ (1) เส้นทางโลจิสติกส์ “มุ่งลงใต้” จีน-สิงคโปร์ (2) เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรป้อนจีนตอนเหนือ และ (3) เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรไปยังมณฑลกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า โดยมี “นครหนานหนิง” เป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นของมณฑล

      รัฐบาลกว่างซีได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามข้อคิดเห็นฯ ดังนี้

  •   สนับสนุนให้สหกรณ์หรือองค์กรด้านการเกษตรลงทุนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการแปรรูปขั้นปฐมภูมิในระบบห่วงโซ่ความเย็น เช่น สถานที่และอุปกรณ์ลดอุณหภูมิผลผลิตทางการเกษตร (pre-cooling) สถานที่และอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อรักษาความสดใหม่ให้กับผลผลิตทางการเกษตร
  •   ส่งเสริมให้ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่สร้างคลังสินค้าแช่เย็น (cold storage) และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแปรรูปและการขนส่งในระบบห่วงโซ่ความเย็น
  •   พัฒนานิคมโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นที่มีอยู่และสร้างนิคมโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นใหม่ในนครหนาหนิงและพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลและเลียบแม่น้ำเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น
  •   เร่งพัฒนาศูนย์แปรรูปและกระจายสินค้าเกษตรสดด้วยอุณหภูมิต่ำที่ทันสมัยในพื้นที่ชานเมือง
  •   สนับสนุนให้โรงงาน/ผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดใหญ่และแฟรนไชส์พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนย้ายสินค้าในระบบห่วงโซ่ความเย็น
  •   ส่งเสริมให้ซูเปอร์มาร์เก็ต (จุดกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) ใช้อุปกรณ์รักษาอุณหภูมิความเย็น

      การเร่งพัฒนาระบบห่วงโซ่ความเย็นในกว่างซีเป็นหนึ่งมาตรการสำคัญที่รัฐบาลกว่างซีนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเป็น Hub ด้านโลจิสติกส์ระหว่างจีน-อาเซียน และรองรับแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาเส้นทางขนส่งรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง BIC เห็นว่า เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในการลงทุนในธุรกิจ Modern Cold Chain ในกว่างซี โดยสามารถเลือกพื้นที่ลงทุนที่สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้

จัดทำโดยนายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา
:  เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网 ) วันที่ 23 เมษายน 2561

Cold Chainระบบห่วงโซ่ความเย็นเส้นทางโลจิสติกส์ “มุ่งลงใต้” จีน-สิงคโปร์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน