ในปี 2566 กรมศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารวม 2.6 แสนฉบับ ช่วยลดหย่อนภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 3.7  พันล้านหยวน

18 Mar 2024

  ในปี 2566 กรมศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินได้ผลักดันการดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ RCEP โดยเน้นการปรับลดภาษีศุลกากรและออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งในปี 2566 กรมศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินได้ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารวม 2.6 แสนฉบับ ส่งผลให้สามารถลดหย่อนภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 3.7 พันล้านหยวน นอกจากนี้ กรมศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินยังมีนโยบายยกเว้นภาษีและ คืนภาษีให้กับวิสาหกิจมูลค่ากว่า 5.2 พันล้านหยวน และอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้า โดยการลดขั้นตอน   พิธีการศุลกากรและการทำเอกสาร โดยสินค้าส่งออกหลักของเมืองเซี่ยเหมินที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียม โซลาร์เซลล์ และยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินรวม 8.2 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.3 เท่า

นอกจากนั้น กรมศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินยังให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ “แผนปฏิบัติการ龙腾行动หลงเถิงฉิงต่ง” “แผนปฏิบัติการ篮网 หลานหว่าง” ทั้งนี้ ในปี 2566 กรมศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินตรวจพบสินค้าละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญารวม 1.7 พันชุดและมีการยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวม 5.4 ล้านชิ้น ถือเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์  

แหล่งอ้างอิง https://epaper.xmrb.com/xmrb/pc/con/202402/01/content_14061.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน