เมืองเซี่ยเหมินออกแผนปฏิบัติการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2567 – 2568

1 Apr 2024

เมื่อเดือนมีนาคม 2567 รัฐบาลเซี่ยเหมินประกาศแผนปฏิบัติการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2567 – 2568 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) ด้านอุตสาหกรรม โดยเน้นการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการข้อมูล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจอแสดงผล Metaverse อุปกรณ์ VR/AR เทคโนโลยีด้าน AMOLED และ Mini/Micro LED รวมทั้งเร่งการสร้างเขตสาธิตการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ โดย ตั้งเป้าการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมจอแสดงผลสูงกว่า 1.6 แสนล้านหยวน ภายในปี 2568

(2) ด้านระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดตั้งกองทุนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแนวหน้า และสนับสนุนองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และวิสาหกิจที่มีคุณภาพให้เข้าร่วมโครงการวิจัยเทคโนโลยีแนวหน้าระดับชาติ สนับสนุนบริษัทข้ามชาติจัดตั้งศูนย์วิจัยผลิตในเขตใหม่จี๋เหม่ย ผลักดันความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ามชาติ

(3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เมืองเซี่ยเหมิน นิคมอุตสาหกรรม AI ขนาดใหญ่ระดับมณฑล ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมระดับชาติของมณฑล และโครงการฐานการผลิตชิปของศูนย์ระบบนิเวศ HarmonyOS Huawei และตั้งเป้าหมายจำนวนสถานี 5G สูงกว่า 1,8500 แห่ง จำนวนครอบครัวติดตั้งเครือข่าย Gigabit Gateway สูงกว่าร้อยละ 35 ภายในปี 2568

(4) ส่งเสริมการบริโภคแบบดั้งเดิมสู่ระบบดิจิทัล เช่น การใช้แพลต์ฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และการไลฟ์สดขายของ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยตั้งเป้าหมายกระตุ้นยอดค้าปลีกออนไลน์สูงกว่า 2.5 แสนล้านหยวน ภายในปี 2568

ปัจจุบัน มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของเมืองเซี่ยเหมินสูงกว่า 4.8 แสนล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ของมูลค่า GDP ทั้งเมือง สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของมณฑลฝูเจี้ยน รัฐบาลเซี่ยเหมินจะเน้นปฏิบัติตามยุทธศาสตร์พัฒนา “ดิจิทัลเซี่ยเหมิน” โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลฝูเจี้ยน มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเมืองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

         แหล่งอ้างอิง https://xm.fjsen.com/2024-03/21/content_31543179.htm https://www.xmnn.cn/news/xmxw/202403/t20240319_133386.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน