เมืองเซี่ยเหมินประกาศนโยบายดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพไต้หวันชุดใหม่

21 Jun 2024

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 เมืองเซี่ยเหมินประกาศนโยบายดึงดูดบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญไต้หวันชุดใหม่ เพื่อส่งเสริมแรงงานวัยรุ่นและวัยทำงานจากไต้หวันมาฝึกงาน ทำงาน และเริ่มต้นธุรกิจในเมืองเซี่ยเหมิน โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) ด้านการฝึกงานและทำงาน นักศึกษาไต้หวันที่มาทำงานและฝึกงานที่เมืองเซี่ยเหมินมานานกว่า 1 เดือน จะได้รับเงินอุดหนุนค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 2,233 หยวน เงินอุดหนุนค่าเช่าบ้านรายเดือน ๆ ละ 500 หยวน และเงินอุดหนุนค่าเดินทางครั้งเดียวจำนวน 2,000 หยวน ขณะที่นักศึกษาไต้หวันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสูง จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านที่พักฟรีได้นานกว่า 12 เดือน

(2) ด้านเงินอุดหนุน นักศึกษาไต้หวันที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก 200 อันดับของโลก จะได้รับเงินอุดหนุนครั้งเดียวจำนวน 30,000 หยวน นักศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับเงินอุดหนุนครั้งเดียวจำนวน 50,000 หยวน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับเงินอุดหนุนครั้งเดียวจำนวน 80,000 หยวน สำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจในเมืองเซี่ยเหมิน จะได้รับทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการสูงสุด จำนวน 150,000 หยวน ต่อครั้ง

(3) ด้านบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยมีการแบ่งระดับบุคลากรที่มีความสามารถในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น AI 5G Cyber Security Big Data Fintech เทคโนโลยีชีวภาพ วงจรรวม ไมโครอิเล็กซ์ทรอนิกส์ พลังงานใหม่ และหุ่นยนต์ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ บุคลากรระดับ A ระดับ B และระดับ C โดยจะได้รับเงินอุดหนุนรวมแล้วไม่เกิน 5 ล้านหยวน 3.5 ล้านหยวน และ 1 ล้านหยวนตามลำดับ รวมถึงเงินอุดหนุนสำหรับการซื้อบ้านสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านหยวน และเงินอุดหนุนด้านการศึกษาให้แก่บุตรต่างหาก เป็นต้น

(4) ด้านการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รัฐบาลเซี่ยเหมินจะออกใบอนุญาตให้กับบุคลากรไต้หวัน อาทิ พยาบาล วิศวกร เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ รวมทั้ง วิชาชีพครู วิชาชีพเวชกรรม วิชาชีพบัญชี และศิลปินอิสระ เป็นต้น

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/9385.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน