เซี่ยเหมินมุ่งพัฒนา “ศูนย์การให้บริการทางการเงินระดับภูมิภาคข้ามช่องแคบ” เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างช่องแคบไต้หวัน

10 May 2024

เมื่อกลางเดือนเมษายน 2567 รัฐบาลเซี่ยเหมินประกาศยกระดับเมืองเซี่ยเหมินเป็น “ศูนย์การให้บริการทางการเงินระดับภูมิภาคข้ามช่องแคบ” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างช่องแคบไต้หวันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ภายใต้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Great Bay City ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเมืองเซี่ยเหมินในการสร้าง “ศูนย์กลางทางการเงินระดับภูมิภาคของโลก” ด้วยบริษัทชั้นนำ เงินทุน ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้ความสนใจจำนวนมากขึ้น และเพิ่มการลงทุนมากขึ้นในเมืองเซี่ยเหมิน

ศูนย์การให้บริการทางการเงินระดับภูมิภาคข้ามช่องแคบเมืองเซี่ยเหมิน

รัฐบาลเซี่ยเหมินจะเน้นการปฏิรูปการเงินภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาค โดยเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน ส่งเสริมธุรกิจบริหารสินทรัพย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจากไต้หวันและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถด้านธุรกิจการเงินจากไต้หวันเข้ามาทำงานในเมืองเซี่ยเหมิน นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาด โดยมุ่งหวังจะปูทางให้เมืองเซี่ยเหมินกลายเป็นศูนย์กลางแบบเฉพาะกลุ่มของการจัดการความมั่งคั่งสุทธิที่มีมูลค่าสูงในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อปี 2553 คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติการก่อสร้างศูนย์การให้บริการทางการเงินระดับภูมิภาคข้ามช่องแคบในพื้นที่เขตการค้าเสรีเมืองเซี่ยเหมิน ต่อมาในปี 2554 การก่อสร้างศูนย์ฯ ถูกจัดอยู่ใน “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปีฉบับที่ 12” และ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 14” และเป้าหมายระยะยาวปี 2035 ของเมืองเซี่ยเหมิน และในปี 2566 ศูนย์ฯ มีการเปิดตัวโครงการลงทุนใหม่ 10 โครงการ มูลค่าการลงทุนสูงกว่า 8.42 พันล้านหยวน แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/1176.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน