มณฑลฝูเจี้ยนออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ปี 2566 – 2568

30 Oct 2023

อุตสาหกรรมชีวการแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่ 14 ของมณฑลฝูเจี้ยน ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2566 รัฐบาลฝูเจี้ยนได้ประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ปี 2566 – 2568 เพื่อเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ของมณฑล โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) เมืองเซี่ยเหมิน เน้นพัฒนาเมืองเซี่ยเหมินให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาเขตไห่ชางของเมืองเซี่ยเหมินซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาหลักของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของเมืองเซี่ยเหมินโดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ Xiamen Biobay หรือนิคมอุตสาหกรรมชีวการแพทย์เขตไห่ชางซึ่งจัดอยู่ในอันดับ 8 ของนิคมอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในจีน มีศักยภาพการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แข็งแกร่งเป็นอันดับ 3 ของจีน ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก และรายได้จากอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ทั้งมณฑลสูงกว่า 1.2 แสนล้านหยวน ภายในปี 2568

(2) นครฝูโจวและเมืองหลงเหยียน เน้นพัฒนาฐานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงเร่งวิจัยและพัฒนา 1) อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยและน้ำยาตรวจสำหรับโรคต่าง ๆ อาทิ เนื้องอกโรคทางพันธุกรรม โรคตับ และโรคเอดส์ 2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point of Care Testing – PoCT) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ เครื่อง MRI และ CT scan 3) เครื่องจัดลำดับทางพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยี High-Throughput Sequencing (HTS) และ 4) เครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ทางไกล

(3) เมืองซานหมิงและเมืองหนิงเต๋อ ส่งเสริมการสร้างฐานการนำร่องนวัตกรรมด้านการวิจัยอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ โดยเน้นวิจัยและยกระดับเทคโนโลยีการสกัดและแยกสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรธรรมชาติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการผลิตสารออกฤทธิ์สำหรับยาแพทย์แผนจีน และขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์ (medical food) สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค รวมถึงอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

(4) เมืองจางโจว เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น การก่อสร้างฐานการวิจัยและพัฒนายาต้านไวรัส การยกระดับศักยภาพผู้รับอนุญาตทางการตลาด (Marketing Authorization Holder) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเภสัชกรรมแห่งใหม่ของมณฑลแหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8246.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน