มณฑลฝูเจี้ยนออกแผนปฏิบัติการส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมที่โดดเด่น (ปี 2567 – 2568)

4 Apr 2024

เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2567 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลฝูเจี้ยน ประกาศแผนปฏิบัติการส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมโดดเด่น (ปี 2567 – 2568) เพื่อขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดดเด่นให้มีมูลค่าสูงกว่า 2.8 ล้านล้านหยวน ภายในปี 2568 และคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมดังกล่าวทั้งหมดของประเทศ โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) การส่งออกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดดเด่น “234” แบ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก 2 สาขา ได้แก่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เน้นการส่งออกวงจรรวม จอแสดงผล และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) และปิโตรเคมี  อุตสาหกรรมดั้งเดิม 3 สาขา ได้แก่ รองเท้าและเสื้อผ้า (เน้นการสร้างนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว) เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (เน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ “สีเขียวและคาร์บอนต่ำ” เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เน้นส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ 4 สาขา ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียม ยานยนต์พลังงานใหม่ อุปกรณ์ โซลาร์เซลล์ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (เน้นการส่งออกเครื่องมือด้านพันธุศาสตร์และวัคซีนทางชีวภาพ)

(2) การพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน อาทิ จัดตั้งทีมงานเพื่อผู้ประกอบการจีนที่จะเริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนโดยเฉพาะ เพื่อลดอุปสรรคทางด้านภาษา กฎหมาย โลจิสติกส์ และพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ทางการตลาด และอบรมผู้ประกอบการมือใหม่ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน นอกจากนี้ ศุลกากรจะจัดตั้งทีมงานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากร ภาษี และการโอนเงินระหว่างประเทศ

(3) การขยายตลาดใหม่ในต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้วิสาหกิจมีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงการ “สองประเทศ นิคมอุตสาหกรรมแฝด” (Two Countries Twin Parks) ระหว่างจีกับอินโดนีเซีย และจีนกับฟิลิปปินส์ และกระชับความร่วมมือในด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้ามชาติ เช่น การประมงทางทะเล การเกษตรเขตร้อน สิ่งทอและเสื้อผ้า เครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ และเหมืองแร่สีเขียว รวมทั้งขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์โดดเด่นของมณฑลไปยังกลุ่มประเทศตามข้อริเริ่ม BRI กลุ่มประเทศสมาชิก RCEP อาเซียน ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ และเร่งส่งเสริมวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในการสร้างคลังสินค้าในต่างประเทศอย่างรวดเร็ว      

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8912.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน