นครฉงชิ่งสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศด้วย “กลยุทธ์ bring in”

21 Sep 2023

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 กรมสรรพากรนครฉงชิ่งเปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา มีบริษัทต่างประเทศกว่า 477 แห่ง ได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางภาษีกับรัฐบาลต่างชาติ ทำให้สามารถการลดและยกเว้นภาษีสำหรับบริษัทที่ไม่มีถิ่นพำนักในจีนรวม 370 ล้านหยวน

ในช่วงครึ่งปีแรก Moduslink Software Technology (Chongqing) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือของ ModusLink Pte.Ltd. ของสิงคโปร์ ได้รับการลดภาษีประมาณ 4,180 ล้านหยวน ผ่านข้อตกลงทางภาษี ซึ่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทในการลงทุนในประเทศจีน

ในปี 2566 บริษัทมีการแบ่งผลกำไร 2 ครั้ง ตาม”ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลจีนและรัฐบาลสิงคโปร์ว่าด้วยกันยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงภาษี” ซึ่งผู้ถือหุ้นในฐานะผู้เสียภาษีที่ไม่มีถิ่นพำนักในจีนจะได้รับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ5 ตามข้อตกลงข้างต้น

ด้วยผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อตกลงทางภาษี ทำให้ทำให้ผู้ถือหุ้นประหยัดค่าภาษีและมีความมั่นใจมากขึ้นในการลงทุนด้านการผลิตและการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ในจีน

ซึ่ง “กลยุทธ์ bring in” ได้สร้างโอกาสที่เปิดกว้างและส่งเสริมการลงทุนของบริษัทต่างชาติในจีน

กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรนครฉงชิ่งได้ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความสะดวกและแม่นยำมากขึ้นในรูปแบบการบริการแบบ “ครบวงจร” โดยหน่วยงานผู้เสียภาษีสามารถดำเนินกระบวนการทั้งหมดผ่านทางออนไลน์ ในขณะเดียวกันกรมสรรพากรนครฉงชิ่งได้ดำเนินการตามข้อตกลงด้านภาษีให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตามความต้องการ อย่างการบริการจัดส่งเอกสารถึงบ้านและการตอบคำถามออนไลน์ เป็นต้น

กรมสรรพากรนครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวน ได้จัดตั้งกลไกลการทำงานร่วมกันในการจัดการสิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงทางภาษี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ทำให้บริษัทต่างชาติได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ง่ายขึ้น

บริษัท Minsheng Commercial Aviation (Ireland) Co., Ltd. เป็นหนึ่งในบริษัทต่างชาติกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรนครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวน จากเดิมที่ต้องเดินทางไปทั้งสองสถานที่เพื่อส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานด้านภาษี แต่ในปัจจุบัน เพียงเตรียมเอกสารแค่ 1 ชุดก็สามารถยื่นกรมสรรพากรแห่งชาติได้แล้ว ซึ่งการจัดการภาษีร่วมกันสามารถช่วยลดภาระในการสำแดงภาษีได้

นอกจากนี้กรมสรรพากรยังมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเลื่อนการชำระภาษี การรักษาข้อตกลงทางภาษี การกำหนดราคาล่วงหน้า ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ที่มาข้อมูล :

1. เว็บไซต์ finance.cqnews.net (เข้าถึงเมื่อ 3 สิงหาคม 2566)

https://news.cqnews.net/1/detail/1136566732789043200/web/content_1136566732789043200.html

Chengdu_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน