- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

เนื่องจากบริษัทได้ทำการเจรจาจะซื้อสินค้ากับผู้ขายในจีน โดยมีเงื่อนไขให้ชำระเงินมัดจำ 30% เพื่อดำเนินการผลิตให้ แต่หลังจากทางบริษัทชำระเงินแล้ว ทางผู้ขายกลับเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

Banner 2732x570

Q&A การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า

บริษัทสามารถติดต่อกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ไทยที่ประจำในต่างประเทศ (สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ประจำนครเซี่ยงไฮ้) เพื่อขอความช่วยเหลือกับกงสุลฝ่ายการพาณิชย์โดยตรง ตามที่อยู่ติดต่อดังต่อไปนี้ 

Thai Trade Center in Shanghai 泰王国驻上海总领事馆商务处 
ที่อยู่จีน:中国上海市威海路567号晶采世纪大厦15楼 邮编:200041 
Add:15F, Crystal Century Tower 567, Weihai Road, Shanghai 200041, P.R.C 
โทรศัพท์:+86 21-6288 9973, 6288 9974 
โทรสาร:+86 21-6288 9975 
อีเมล์:[email protected] [1] 
เว็บไซต์:www.thaitradechina.cn [2]www.taiguoshangwu.cn [3] 

ทางบริษัทอาจพิจารณาติดต่อสำนักงานกฏหมายในท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนในการติดตามเงินคืนจากผู้ขาย นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาส่งหนังสือแจ้งเตือน Letter of Notice ที่ระบุเงื่อนไขให้ต้องตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่มีการตอบกลับจะถือว่ามีเจตนาผิดนัดชำระเงินคืน โดยในจดหมายอาจระบุเพิ่มเติมถึงสำนักงานกฏหมายที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัว แทนในการติดตามหนี้ของบริษัทด้วย