- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

เงื่อนไขการอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างประเทศในจีนมีอะไรบ้าง

Banner 2732x570

Q&A การทำธุรกิจในจีน

  • ต้องเป็นการทำงานในตำแหน่งบริหารระดับสูงและต้องการความเชี่ยวชาญ และเทคนิคระดับสูงในบริษัท หรือเป็นบุคลากรในสาขาที่จีนขาดแคลนและต้องการเป็นพิเศษ และต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจีน
  • ต้องจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าว
  • ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย
  • มีหน่วยงานหรือบริษัทจ้างที่ตรวจสอบได้
  • มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารยืนยันการเดินทางระหว่างประเทศที่สามารถใช้แทนหนังสือเดินทางได้
  • มีอายุครบ 18 ปีหรือ 18 ปีขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง