- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนขั้นต่ำ และอัตราค่าประกันสังคมของลูกจ้างในกรุงปักกิ่งมีอัตราอย่างไรบ้าง

Banner 2732x570

Q&A การทำธุรกิจในจีน

(1) เงินเดือนเฉลี่ยประจำปี 2555 ของกรุงปักกิ่งคือ 4,672 หยวน 
(2) เงินเดือนขั้นต่ำประจำปี 2555 ของกรุงปักกิ่งคือ 1,260 หยวน 
(3) อัตราค่าประกันสังคมในกรุงปักกิ่ง (บังคับจ่าย)

 ส่วนที่นายจ้างรับผิดชอบส่วนที่ลูกจ้างรับผิดชอบ
ค่าประกันบำเหน็จบำนาญ20%8%
ค่าประกันการรักษาพยาบาล10%2%+3 หยวน
ค่าประกันการตกงาน1%0.2%
ค่าประกันอุบัติเหตุ1%
ค่าประกันการคลอดบุตร0.8%
รวม32.8%10.2%+3 หยวน

(4) อัตราค่ากองทุนบ้านในกรุงปักกิ่ง (ไม่บังคับจ่าย)

 ส่วนที่นายจ้างรับผิดชอบส่วนที่ลูกจ้างรับผิดชอบ
ค่ากองทุนบ้าน12%12%