Banner 2732x570

Q&A การทำธุรกิจในจีน

ชาวต่างสามารถเป็นผู้ยื่นขอจดรายการทรัพย์สินทางปัญญาในจีนได้ ตามรายการดังต่อไปนี้

1. สิทธิบัตร (Patent) ได้แก่ สิทธิการบัตรประดิษฐ์ (Inventions) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product designs) สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility models) หรืออนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

2. เครื่องหมายการค้า (Trademark) ได้แก่ เครื่องหมายการค้าทั่วไป (General trademarks) เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันโดยทั่วไป (Well-known trademarks) เครื่องหมายร่วม (Collective marks, signs) และ เครื่องหมายร่วม (Collective marks, signs)

3. ลิขสิทธิ์ คุ้มครองผลงานด้านการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เช่น งานบันเทิง ละคร ภาพยนตร์ ภาพถ่าย

ผู้ยื่นขอที่เป็นต่างชาติไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลในจีนก็สามารถยื่นขอจดรายการทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยส่วนใหญ่มักยื่นจดผ่านตัวแทนคือสำนักงานกฏหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาในจีน รายชื่อสำนักงานกฏหมายในจีนแบ่งตามประเภทความชำนาญและพื้นที่ สามารถค้นหาได้ที่ www.lawtime.cn หรือสามารถใช้บริการสำนักงานที่ปรึกษากฏหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ตั้งอยู่ในไทยซึ่งมีบริการรับจดเครื่องหมายทางการค้าในต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน

การตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ หากผู้ยื่นคำขอต้องการทำการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าก่อนการยื่นคำขอ สามารถยื่นคำขอสอบถามได้ที่ฝ่ายจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้สามารถตรวจสอบได้ที่ http://sbj.saic.gov.cn ทั้งนี้ ผลการสอบถามใช้เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานจีนที่ให้บริการด้านคำปรึกษาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนสำหรับชาวต่างชาติ กล่าวคือฝ่ายกฏหมายเครื่องหมายการค้า CCPIT Patent and Trademark Law Office ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศแห่งชาติจีน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ccpit-patent.com.cn/about.htm สำนักงานย่อยพื้นที่เซี่ยงไฮ้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shanghai Office of CCPIT Patent and Trademark Law Office http://www.ccpit-patent.com.cn/about/about_sh.htm
ที่อยู่ Suite 13E, Jinling Haixin Building, 666 Fu Zhou Road, Shanghai 200001, China โทร +86-21-63917811 63917998 โทรสาร +86-21-63917911 อีเมล์ [email protected]

สำหรับข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับผู้สนใจจดเครื่องหมายทรัพย์สินทางปัญญาในเซี่ยงไฮ้ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดทำบทความ “มารู้จักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในจีนเบื้องต้นกันเถอะ!!” ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หมวดบทความในเว็บไซต์ www.thaibizchina.com นอกจากนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมกฏหมายจีนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ศึกษาข้อมูลเพื่อการค้าการลงทุนจีน สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ http://www.chineselawclinic.moc.go.th หรือขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาในจีน จากเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ www.ipthailand.go.th http://www.china-iprhelpdesk.eu/ , http://www.ccpit-patent.com.cn/ip_forms/TRADEMARK_REGISTRATION_PRECEDURE.htm

China Trademark Website” provides free search of trademark registration information, which is ONLY for reference without any legal effect according to the international practice http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e/