- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

สามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกสินค้าประเภทต่างๆ จากที่ไหนได้บ้าง

Banner 2732x570

Q&A หมวดอื่นๆ

(1) World Importers Net (http://win.mofcom.gov.cn/en/ [1]) และ (2) China Commodity Net (http://ccne.mofcom.gov.cn/ [2]) โดยทั้งสองเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ทางการที่จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์จีน มีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ จดทะเบียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ user ที่จดทะเบียนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถค้นหารายชื่อบริษัทนำเข้า (รวมถึงวิธีติดต่อ เว็บไซต์ทางการของบริษัทต่างๆ ) ได้ไม่เกิน 150 รายต่อเดือน ทั้งนี้ สามารถค้นหาโดย H.S.Code หรือชื่อสินค้าก็ได้