- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

สอบถามข้อมูลบริษัทนำเข้า-ส่งออกผลไม้ในเขตพื้นที่ซีอาน

Banner 2732x570

Q&A การส่งออกสินค้าไปจีน

พื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอานมีมณฑลส่านซี มณฑลกานซู และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย ซึ่งมณฑลส่านซีได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้ของประเทศจีน ปัจจุบันมณฑลส่านซีมีบริษัทที่นำเข้าผลไม้จากประเทศไทยอยู่ไม่มาก ซึ่งรายใหญ่ คือ บริษัท Fareast Friuts (Shaanxi) Co.,Ltd www.yuandongguopin.net [1] E-mail: [email protected] [2] และ [email protected] [3] (Zheng manager) นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังได้มีการก่อตั้งสมาคมผลไม้แห่งมณฑลส่านซีขึ้น (เกิดจากการผลักดันของสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-ส่านซี) ซึ่งได้ร่วมกันผลักดันผลไม้จากทั้งจีนและไทย ให้ได้รับการส่งออกที่มากขึ้น สามารถติดต่อคุณจาง ชิง เลขาสมาคมฯ [email protected] [4]