Banner 2732x570

Q&A หมวดอื่นๆ

งานมหกรรมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมภาคตะวันตกประเทศจีน  (The west China Cultural Industries Expo) จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฉวี่เจียง เป็นงานที่จัดขึ้นสองปีครั้ง สินค้าที่จัดจำหน่ายภายในงานได้แก่ 

  1. สินค้าพื้นเมือง
  2. สินค้าที่เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์
  3. การ์ตูนแอนิเมชั่น
  4. แพ็คเกจการท่องเที่ยว
  5. สินค้าการท่องเที่ยว