QA

การขายสินค้าไทยในตลาดจีน

Qบริษัทได้สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อขายสินค้าในจีนเป็นครั้งแรก ควรมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างไรเพื่อให้ได้ผลสำหรับการค้าขายกับชาวจีน

A

Q&A การขายสินค้าไทยในตลาดจีน

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในจีนเป็นครั้งแรก ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษารายละเอียดรูปแบบการจัดงาน คู่มือการเข้าร่วมงาน (Exhibitor Kit, Exhibitor Manual) ศึกษาข้อมูลกฎระเบียบการค้าในจีนเบื้องต้น วิธีการขนส่งสินค้ามายังงานแฟร์ การจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การใช้สิทธิพิเศษเพื่อยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่แสดงในงาน การเตรียมการวางแผนอธิบายการขายและตอบคำถามล่วงหน้า การจ้างล่ามภาษาจีน เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าในช่วงระยะเวลาจำกัด ฯลฯ ซึ่งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดทำบทความแนะนำรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าวข้างต้นทั้งในส่วนของการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมงาน ช่วงเวลาระหว่างงานแสดงสินค้า ตลอดจนข้อแนะนำหลังจบงานแสดงสินค้าไปแล้ว ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าบทความ “เผย!! เกร็ดน่ารู้.. เพื่อก้าวสู่งานแฟร์ในจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 (http://tbc.tan.cloud/thaibizchina/th/china-facts/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=521&ELEMENT_ID=12641) และตอนที่ 2 (http://tbc.tan.cloud/thaibizchina/th/china-facts/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=521&ELEMENT_ID=12683)

อ่านคำถามอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน