- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ต้องการเปิดร้านนวดสปาในจีน จะสามารถเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรได้บ้าง

Banner 2732x570

Q&A การทำธุรกิจในจีน

การจัดตั้งร้านนวดสปาในจีน ผู้ประกอบการมีข้อคำนึงที่สำคัญ ดังนี้ ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งร้านสปาและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง การเช่า-การซื้ออาคารที่ตั้งร้าน การนำเข้าแรงงานจากไทย การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในร้านสปา อัตราภาษีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยทั่วไปเจ้าของธุรกิจมักจัดจ้างสำนักงานที่ปรึกษาธุรกิจหรือที่ปรึกษาด้านกฏหมายในท้องถิ่นเพื่อช่วยดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งกิจการในเบื้องต้นได้

สำหรับข้อแนะนำในรายละเอียด ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดทำคู่มือการจัดตั้งร้านนวดสปาในจีน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนหน้า BIC Publication (http://tbc.tan.cloud/thaibizchina/th/article [1])

นอกจากนี้ ก่อนการยื่นขอเปิดร้านนวดสปา ผู้ยื่นขอจะต้องจัดตั้งบริษัทในจีนก่อนเพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อดำเนินการยื่นขอจัดตั้งร้านอาหารได้ รูปแบบประเภทบริษัทในจีนมีทั้งแบบ กิจการประเภทชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด Wholly foreign-owned enterprise (WFOE) กิจการร่วมทุน Joint venture (JV) วิสาหกิจการค้าที่ลงทุนโดยต่างประเทศ Foreign-invested commercial enterprise (FICE) ซึ่งมีความแตกต่างในข้อดีข้อเสียในการดำเนินธุรกิจ ด้านสถานะทางกฏหมาย จุดประสงค์ธุรกิจ รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจประเภทต่างๆในจีน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความ How foreigners can set up business in China? มารู้จักรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจในจีนสำหรับต่างชาติกันเถอะ!!

(http://tbc.tan.cloud/thaibizchina/th/articles/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=13044&ELEMENT_ID=13044  [2])