- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ต้องการหาที่ปรึกษาธุรกิจในเซี่ยงไฮ้ได้อย่างไร

Banner 2732x570

Q&A หมวดอื่นๆ

สามารถหาที่ปรึกษาธุรกิจในเซี่ยงไฮ้ ดังนี้

การค้นหาบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจทั่วไป สามารถค้นหาได้จากดัชนีธุรกิจ, สารบัญธุรกิจ (Business Directory) ในเซี่ยงไฮ้ เช่น China Page Yellow Pages ของกระทรวงพาณิชย์จีน http://wmsibd.mofcom.gov.cn [1] ฯลฯ หรือ ติดต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐของทางการจีนในเซี่ยงไฮ้ที่มีบริการให้คำปรึกษา แก่ธุรกิจชาวต่างชาติ กล่าวคือ สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Council For The Promotion of International Trade หรือ CCPIT) เว็บไซต์ http://www.cpitsh.org [2] และ  http://www.ccpit.org  [3]ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการจากต่างประเทศได้

นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำนครเซี่ยงไฮ้ (สคร.เซี่ยงไฮ้) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีบริการให้คำปรึกษาและข้อแนะนำทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการ เข้ามาทำธุรกิจในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ ดังนี้ 

สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 
Thai Trade Center in Shanghai 泰王国驻上海总领事馆商务处 
ที่อยู่จีน:中国上海市威海路567号晶采世纪大厦15楼 邮编:200041 
Add:15F, Crystal Century Tower 567, Weihai Road, Shanghai 200041, P.R.C 
โทรศัพท์:+86 21-6288 9973, 6288 9974 
โทรสาร:+86 21-6288 9975 
อีเมล์:[email protected] [4] 
เว็บไซต์:www.thaitradechina.cn [5]www.taiguoshangwu.cn [6]