- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ต้องการส่งสินค้ามาขายในจีน จะสามารถหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าไปยังจีนได้จากช่องทางไหนบ้าง

Banner 2732x570

Q&A การส่งออกสินค้าไปจีน

สำหรับรายชื่อบริษัทตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริษัทชิปปิ้งที่จะส่งสินค้าไปจีนนั้น สามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนี้

  1. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย http://www.ctat.or.th [1] เลือกเมนูรายชื่อสมาชิก
  2. สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.tradelogistics.go.th  [2]เลือกเมนูค้นหา LSP- Logistics Service Provider
  3. ฝ่ายโลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbdlogistics.com/search.html  [3]เลือกหน้าค้นหาผู้ประกอบการโลจิสติกส์

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Print